Inlandsbanans hållbarhetsarbete

Verksamhetsåret 2023

VI ÄR INLANDSBANAN

Vi vill bidra till att skapa ett ännu mer hållbart transportsystem. Inlandsbanan är en outnyttjad resurs i transportsystemet och vi kämpar hårt för att utveckla banan för att möta nutidens och framtidens behov.​

Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden för både kunder och medarbetare och för samhället i stort.

EN LJUSARE FRAMTID

OTTO NILSSON, VD

 

Då har vi lämnat 2023 bakom oss, blickar framåt och det ser ljust ut. Året som gått har varit händelserikt för de flesta människor, inte bara för oss som är verksamma på Inlandsbanan. Krig i Europa, högre räntor och en hög inflation.

För oss på Inlandsbanan började året bra då staten höjde Inlandsbanan ABs driftbidrag med 75 miljoner kronor per år samt betalade ut en indexersättning på 12,7 miljoner. Detta betydde att vi kunde höja takten i bolagets arbete med underhållsåtgärder... 

LÄS MER

 

 

 

Koncernens

Prioriterade Hållbarhetsmål

Det är en självklarhet för oss som organisation att arbeta för en bättre framtid, vi gör det vi kan inom de olika hållbarhetsmålen även om vi inte berörs eller kan bidra i dem alla så gör vi det vi kan för framtiden, samhället, miljön och vår egen organisations framtid.

Se vilka våra identifierade mål är

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Inlandsbanan är en outnyttjad resurs i transportsystemet och vi kämpar hårt för att utveckla banan för att möta nutidens och framtidens behov.​

Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden för både kunder och medarbetare och för samhället i stort.​

Utifrån vår påverkan, intressenternas förväntningar och krav samt bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar vårt spår framåt. ​

 

 

 


Möjliggöra säkra och prisvärda transporter​

Skapa en attraktiv arbetsplats​

Minska klimatpåverkan​

Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar​


 

EN DRAGKRAFT SOM UTVECKLAR INLANDET


RC4 ”ELEKTRA” ETCS-UTRUSTAT

Ger ökade transportmöjligheter på elektrifierad järnväg

Läs mer