Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

ledning

Otto Nilsson, Vd 
Peter Enå, utvecklingschef/vice vd
Christina Westman, Ekonomichef 
Björn Söderholm, Infrastrukturchef 
Therese Fanqvist, Kommunikation- och marknadschef,
Operativ chef Destination Inlandsbanan
Anette IVERSEN, Hållbarhetschef
David Eriksson, Trafikchef
Tomas Lindegren, Operativ chef Inlandståg
ULF JARNEEK, Produktionschef
Malin Burman, tf Säkerhetschef

 

KoncernsTYRELSE & REVISOR

Katarina Nyberg Finn, ordförande
Per-Anders Westhed, vice ordförande
Therese Kärngard, ledamot
Greger Lindqvist, ledamot
Johnny Holmgren, ledamot
Per-olov Wedin, ledamot
Stefan Ovrell, ledamot
Krister Nyström, ledamot
Tore Oskarsson, arbetstagarrepresentant

Lars Magnusson, revisor Deloitte