I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling

03 mar - 2022

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan - stark infrastruktur är avgörande för industrins utveckling Inlandsbanan AB har nu lämnat in ett yttrande på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Även om vi inte har några detaljsynpunkter på innehållet i förslaget så konstaterar vi att en satsning på Inlandsbanan skapar nya ökade trafikflöden som förslaget idag inte beaktar. Läs mer »
06 sep - 2019

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Den här debattartikeln som publicerades på Miljö&Utvecklings hemsida 4 september 2019. Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer, skriver fyra debattörer. ”Gör Inlandsbanan fossilfri - utan kontaktledning" I rollen som ledande miljönation står Sverige inför en svår utmaning: hur ska utsläppen från transportsektorn kunna minska för att möta Agenda 2030, utan att man samtidigt skär ner på den godstrafik som föder Sverige? Läs mer »