Järnvägsnätsbeskrivning

Här kan du läsa om järnvägsnätsbeskrivningen, klicka på respektive år nedan för att läsa mer

Järnvägsnätsbeskrivningen har upprättats efter samråd med berörda parter och beskriver den sträcka IBAB förvaltar, de villkor som gäller för tillträdet samt information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. IBAB ansvarar för informationen i denna järnvägsnätsbeskrivning. Denna järnvägsnätsbeskrivning ingår som en del i ingånget Trafikeringsavtal och reglerar avtalsförhållandet mellan parterna.

 

2024

NST-2848-v.2.0 Järnvägsnätbeskrivning T24


2023

NST-2248-v.1 Järnvägsnätbeskrivning T23

 

 

 

 

Marika Eriksson

Trafikchef
Telefon:
076-760 40 20
Profile picture for user marika.eriksson@inlandsbanan.se