Railcare

"Lätt att föra dialog och komma överens"

Johan Hansén är produktionsansvarig för Railcare T, här berättar han om samarbetet med Inlandståg:


Vi har haft en relation med Inlandståg under lång tid. Att anlita dem passar bra eftersom vi har behov av deras tjänster i det geografiska närområdet. För oss är det värdefullt att det är lätt att föra dialog och komma överens, det är styrka som Inlandståg har.

Järnvägsbranschen är inte så stor och våra respektive företag är i sammanhanget ganska små därför är samarbete viktigt.

Railcare och Inlandståg


Railcare T anlitar Inlandståg för reparation av lok och vagnar samt hyra av lok och lokförare. Inlandståg anlitar även dem för motsvarande tjänster.
De båda företagen har haft ett samarbete under många år.
 

Inlandståg lok på bangården Östersund