Vi är

kreativa, stolta, trovärdiga och respekterande

Våra ledord

Grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt och hur vi vill uppfattas, har vi sammanfattat i våra ledord:

KREATIVA

Inlandsbanan är lång och koncernen liten men vi har en bred och mångårig kompetens inom järnvägsbranschen vad gäller logistiklösningar, säkerhet, miljö, persontrafik och turisttrafik. Med den tryggheten i ryggen har vi stora möjligheter att arbeta aktivt och kreativt med utveckling av Inlandsbanan.

Vi har modet att ifrågasätta det invanda, och tar initiativ för att hela tiden bli bättre. Vi strävar efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft.

STOLTA

Inlandsbanan binder samman Sveriges inland och är en naturlig länk till övriga Sverige, och därigenom ut till världen. Vi är stolta över banans historiska betydelse samtidigt som vi tar ansvar att förvalta och utveckla den i takt med nutidens krav och behov. Vår stolthet och engagemang hjälper oss att förstå våra kunder, så att vi kan erbjuda dem ett tillgängligt och hållbart transportsätt.

TROVÄRDIGA

Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av trovärdighet. Vår kompetens gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och att vi står för det vi gör. Trovärdigheten finner vi i kompetensen som vi alla besitter. Vi tror på professionalitet och leveranssäkerhet och att värdet av att skapa flexibla lösningar i samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden.
 

RESPEKTERANDE

Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett respektfullt och personligt bemötande. Det gör vi genom att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den enskilda personens behov. Vi är öppna, lyhörda och vi samarbetar. Vi respekterar Inlandsbanans historiska värde samtidigt som vi strävar efter att utveckla den och vara den dragkraft för inlandet som är vår vision.

Tågvärd på stationen i Sorsele