Trafikera

Information för dig som trafikerar Inlandsbanan

Operatörer på banan

Inlandsbanan är en naturlig del av det svenska transportsystemet. Vårt erbjudande genomsyras av kvalitet och stor tillgänglighet.

Inlandsbanan är ett utmärkt alternativ även för dig som normalt trafikerar andra banor, eller som har behov av att leda om trafik. Det kan gälla både oplanerad och planerad omledning. Vid olyckor eller andra oförutsedda händelser finns möjlighet att med kort varsel utnyttja Inlandsbanans spår. En planerad omledning ger bättre möjlighet att minska onödiga störningar och underlättar ett mer effektivt reparations- eller underhållsarbete. Före ett visst datum är det nu även möjligt att boka planerad omledning för reparationer på omkringliggande järnvägar för nästkommande år.

Marika Eriksson

Trafikchef
Telefon:
076-760 40 20
Profile picture for user marika.eriksson@inlandsbanan.se