Infrastrukturförvaltning

Förvaltar på uppdrag av staten

Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten.  Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla Inlandsbanan. För detta får Inlandsbanan ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen.

Bärigheten på banan som begränsar kapaciteten för godstrafik uppgår idag till 22. 5 ton största tillåtna axellast (stax) på mer än 75 procent av banan. Den övriga delen har endast 20 tons stax vilket begränsar kapaciteten och i vissa fall hastigheten på banan.  Att tilldelningen av medel ökar samt att finansieringen av bärighetshöjningen blir säkrad är därför helt avgörande för Inlandsbanans fortsatta existens.

 

 


 

Björn Söderholm

Infrastrukturchef
Telefon:
070-396 16 11
Profile picture for user bjorn.soderholm@inlandsbanan.se