Verksamheten

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Inlandsbanan AB | Regional utveckling

Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla järnvägen Inlandsbanan. För detta får bolaget ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen. Inlandsbanan AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning på Inlandsbanan gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan även den nationella tillväxten.
Läs mer

Destination Inlandsbanan AB | Mitt i äventyret

Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsbanan genom turisttrafik. Längs banan finns mängder av äventyr och upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av besöksnäringen i ägarkommunerna. Destination Inlandsbanan utvecklar reseupplevelser, säljer och marknadsför paketresor, tågluffarkort och biljetter. Charter är också en del av verksamheten.
Läs mer

Inlandståg AB | Din resurs i inlandet

Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och godstrafik på Inlandsbanans och på Trafikverkets infrastruktur samt på ett antal järnvägsnät som förvaltas av övriga infrastrukturförvaltare. Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av transporterna består främst av skogsråvaror och torv. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon och verkstadsarbeten.
Läs mer

Otto Nilsson

Vd
Telefon:
070-640 27 99
Profile picture for user otto.nilsson@inlandsbanan.se