Inlandsbanans fordon

Inlandsbanan AB:s fordonsflotta består idag av motorvagnar avsedda för persontrafik. Dels den ikoniska motorvagnen, modell Y1, som många förknippar med Inlandsbanan och som i sig är en attraktion och sevärdhet utöver själva reseupplevelsen. Flottan består också utav 5 stycken modernare tåg, Lint Y41 tillverkade av Alstom (2001-2002). Dessa fordon har sedan inköpsåret 2019 genomgått omfattande upprustning både exteriört och interiört för att uppfylla dagens krav på modern persontrafik. 

NYA TÅG GER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet längs hela Inlandsbanans sträckning. Där ett av tillväxtmålen är att vi aktivt skall medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.

Vi har goda förutsättningar för ett genomförande med både befintlig infrastruktur samt moderna tillgänglighetsanpassade motorvagnar. Vårt mål är att år 2028 tillhandahålla en hållbar, säker, pålitlig, tillgänglig och ekonomiskt attraktiv interregional kollektivtrafik på järnväg i Sveriges norra inland. Med ett primärt fokus på människornas, näringslivets och besöksnäringens behov i de berörda regionerna.

Läs mer om Hållbar persontrafik i Sveriges inland

 


Mer om våra fordon

 

LINT y41
 

Y1

 

William Cederberg

Fordonsstrateg
Telefon:
076-109 64 45
Profile picture for user William Cederberg
lint y41 interiör