Framtidens Inlandsbana

Inlandsbanan är en viktig del i Sveriges infrastruktur och vi arbetar med en långsiktig strategi för att utveckla Inlandsbanan och Sveriges inland

Dragkraft som utvecklar inlandet

- till nytta för hela Sverige

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgradering. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem från och till norra Sverige.

En upprustning av Inlandsbanan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Läs mer om projekt Inlandslänken

Hållbar persontrafik i Norrlands inland

Med Inlandsbanans befintliga och fungerande infrastruktur tillsammans med moderna tillgänglighetsanpassade fordon ser vi många samhällsvinster med en överflyttning av interregional kollektivtrafik från väg till järnväg. Där snabbare restider, säkrare resor och lägre miljöbelastning är några av argumenten som skapar goda möjligheter för ett hållbart resande i Sveriges norra inland.

Timmertransport inlandsbanan

110 mil järnväg

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vårt mål är att stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt alternativ för transport av människor och gods.

Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva verksamheterna.

Inlandsbanan skapar kapacitet för järnvägen i Norrland

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsarbete en viktig faktor i vårt vardagliga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla verksamheter. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyras i samtliga processer i koncernen.

 

.

.

Järnvägen är ett hållbart transportmedel och det är vi stolta att bidra till.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetspolicy

 

Vätgasdriven järnväg

– en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik?

Under 2018 invigde Tyskland världens första vätgasdrivna bränslecellståg i linjetrafik. Även Storbritannien har upprättat mål om att, innan år 2040, byta ut samtliga dieseldrivna tåg mot vätgas- och bränslecellsdrivna alternativ. Det här ställer svensk järnvägstransport i ett nytt fokus. Vilka förutsättningar finns för att genomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en pionjär i fråga om prioriterade godstransporter?

Det perfekta läget

En tredjedel av Sveriges skogsareal finns längs Inlandsbanan

Vår verksamhetsidé är att Inlandsbanan erbjuder transporter på ett hållbart och säkert sätt.

Vi erbjuder 110 mil tillgänglig bana längs Sveriges mest råvarutäta område. Sex miljoner hektar skogsmark, en tredjedel av Sveriges skogsareal, finns enligt utredningen Transportsystemet Inlandsbanan, längs Inlandsbanan.

Godsflöden på järnväg är ett klimatsmart alternativ till transport på väg. Endast sjöfarten slår järnvägen när det gäller koldioxidutsläpp per ton. För varje ton som, i stället för att fraktas på väg, kan flyttas till järnväg gör samhället och miljön stora vinster.

Nya tåg för modern persontrafik

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. 

Motorvagnen är en av fem nyinköpta av modellen Alstom Lint 41 och ska köras på fossilbränslefria drivmedel, exempelvis HVO. 

 

Vi spår en lysande framtid!

Vår vision är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet

För att nå vår vision arbetar vi med tydliga mål och strategier - Läs mer om dem

 

Gods på Inlandsbanan