Publikationer

På den här sidan hittar du publikationer, vår grafiska profil samt rapporter och utredningar

Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

Koncernen Inlandsbanans årsredovisning innehåller också redovisning av hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att denna ska möta informationsbehovet och ge en god bild av Inlandsbanans sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och resultat.           

Årsredovisningar

2017

2016

2015

Övrigt

Resebroschyr 2018

Inlandsbanans ombordmagasin 2018

Fickfakta

Använd & Utveckla Inlandsbanan

Inlandsbanans grafiska profil

RAPPORTER & UTREDNINGAR

Skogforsk -Transportsystemet Inlandsbanan

Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan