utveckla inlandsbanan

Jan Olars och Lena Håkansson är Årets Inlandsbaneambassadörer

Under gårdagens bolagstämma utsågs Årets Inlandsbaneambassadörer 2013. De som fick ta emot utmärkelsen i form av diplom och present var Jan Olars och Lena Håkansson. Tillsammans har de båda bidragit till en utveckling av Inlandsbanan och Norrlands inland. Jan Olars är marknadsansvarig för Nordkalks kalkbrott i Orsa. Motivering: Tack vare Jan Olars engagemang, starka vilja och personliga driv har nu har kalktågen börjat rulla upp till Norrbotten från Dalarna. Han har visat ett gott exempel på vad samarbete mellan näringslivet och Inlandsbanan kan åstadkomma. Till följd av samarbetet beviljade...Read more

Tillväxtverket och Regionförbundet Jämtlands län satsar på Inlandsbanan

Ett EU-finansierat upprustningsprojekt påbörjades längs Inlandsbanan i början av april. Syftet med projektet att höja största tillåtna axellast (STAX) på sträckan Sveg - Brånan från nuvarande 20 ton STAX till 22,5 ton STAX. Ett av Inlandsbanan prioriterade mål är att höja bärigheten på hela banan till 22,5 ton STAX och projektet är en viktig del i arbetet för att nå det målet. Infranord var den entreprenör som vann upphandlingen och projektet kommer att genomföras på den 8,3 mil långa sträckan mellan Sveg och Brånan, under perioden 1 april - 31 oktober 2014.Read more

Inlandsbanan får höjt anslag av regeringen

Den 8 april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen för perioden 2014-2025.Read more

Sidor