Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
30 nov - 2021

Stor satsning på vätgas i Sverige

Energimyndigheten har nu presenterat ett förslag till nationell strategi för fossilfri vätgas, med årliga produktionsmål för 2030 och 2045. I strategin fastställs vätgasens betydelse och behovet av kraftigt utökad förnybar elproduktion. Inlandsbanan och järnvägen nämns som  en aktör där vätgasen har potential, både som drivmedel och för distribution.

Avsikten med strategin, utöver att bidra till fossilfrihet, är att peka ut en tydlig riktning för att olika privata och offentliga aktörer ska kunna samarbeta mot samma mål. För att skapa riktning och långsiktighet föreslås det nationella planeringsmålet till  5 GW år 2030 (ca 1 miljon ton vätgas per år) och 15 GW år 2045 (ca 3 miljoner ton per år). Motsvarande mål år 2030 i Tyskland är på 15 GW och för EU är behov fastställt till 80 GW per år.

Vätgas och elektrobränslen är tänkta att användas som insatsvara och som bränsle i industrins processer och inom flera delar av transportsektorn.

Inom järnväg undersöks möjligheterna för att ställa om dieseldrivna godståg till vätgasdrift samt att använda vätgasdrivna tåg för transport av vätgas från produktionsanläggningar till slutanvändare inom industrin. Vätgasteknologin är ett alternativ till de dieseldrivna tågen. Därför utreder Inlandsbanan möjligheten för att rusta upp Inlandsbanan och bygga om tågen som går på ej elektrifierad järnväg till vätgasdrift. I utredningen tittar Statkraft och Inlandsbanan på lämpliga placeringar av vätgastankstationer längst banan samt olika alternativ för vätgastillförsel till tankstationerna. Under augusti 2021 demonstrerade Alstom sitt vätgasdrivna passagerartåg Coradia iLint på Inlandsbanan. 

Läs strategin från Energimyndigheten
Läs mer om Vätgas i inlandet
 

Ett exempel på vätgas på Inlandsbanan, ett vätgaståg av modell alstom coradia ilint (foto: Tommy Hvitfeldt)