30 nov - 2021

Stor satsning på vätgas i Sverige

Energimyndigheten har nu presenterat ett förslag till nationell strategi för fossilfri vätgas, med årliga produktionsmål för 2030 och 2045. I strategin fastställs vätgasens betydelse och behovet av kraftigt utökad förnybar elproduktion. Inlandsbanan och järnvägen nämns som  en aktör där vätgasen har potential, både som drivmedel och för distribution. Läs mer »
25 aug - 2021
Etiketter

Framtiden hälsar på

Alstoms Coradia Ilint, det första passagerartåget i världen som drivs av vätgas, gjorde igår sin debut på svensk järnväg och då på Inlandsbanan. Läs mer »
07 jul - 2020
Etiketter

Vätgasdriven järnväg tillsammans med Statkraft

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter. Läs mer »