vätgas inlandet | Inlandsbanan

vätgas inlandet

Stor satsning på vätgas i Sverige

Energimyndigheten har nu presenterat ett förslag till nationell strategi för fossilfri vätgas, med årliga produktionsmål för 2030 och 2045. I strategin fastställs vätgasens betydelse och behovet av kraftigt utökad förnybar elproduktion. Inlandsbanan och järnvägen nämns som en aktör där vätgasen har potential, både som drivmedel och för distribution. Avsikten med strategin, utöver att bidra till fossilfrihet, är att peka ut en tydlig riktning för att olika privata och offentliga aktörer ska kunna samarbeta mot samma mål. För att skapa riktning och långsiktighet föreslås det nationella...Read more