I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
16 maj - 2014

Stark infrastruktur är en förutsättning för regional utveckling

"Den 15 maj deltar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en paneldebatt i samband med seminariet ”Här är bäst att bo 2014”. Temat på paneldiskussionen är "Kan alla kommuner utvecklas?" och Catharina Elmsäter-Svärd kommer att tala om infrastrukturen som en viktig grogrund för att kommuner ska kunna växa samt berätta om regeringens åtgärder för en ökad tillgänglighet i hela landet."

Det kunde vi läsa i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet i veckan och vi på Inlandsbanan håller med Catharina Elmsäter-Svärd om att infrastrukturen är en viktig grogrund för växande kommuner och regional utveckling.

Inlandsbanan löper genom Sveriges mest råvarutäta område och det gör att vi i vår verksamhet tydligt ser vilken nytta bra transportmöjligheter och en fungerande infrastruktur gör för kommunal utveckling.  Ett exempel på detta är Snötåget som rullade från den 21 december 2013 fram till 24 april 2014, ett nattåg som går från Malmö via Göteborg till Röjans station i Bergs kommun. Det startades genom ett samarbete mellan Inlandsbanan och Destination Vemdalen och gav fler möjlighet att på ett enkelt sätt resa till och besöka Vemdalen under högsäsong, vilket starkt bidrog till att stärka turismnäringen i regionen.

Ett annat exempel på hur stark infrastuktur och bra transportmöjligheter bidrar till regional utveckling är det EU-finansierade upprustningsprojekt som Inlandsbanan i samarbete med Tillväxtverket och Regionförbundet Jämtlands län påbörjade i april. Syftet med projektet är att höja största tillåtna axellast på sträckan Sveg – Brånan från 20 ton till 22,5 ton. Genom att höja bärigheten på sträckan möjliggör vi för fler och mer effektiva godstransporter längs Inlandsbanan.

Projektet att höja bärigheten är en del i Inlandsbanans långsiktiga mål att hela Inlandsbanan ska ha en största tillåtna axellast på 22,5 ton, en bärighetshöjning som skulle stärka såväl Sveriges nationella järnvägsnät som landets infrastruktur och regionala utveckling. En bärighetshöjning skulle bland annat medföra:

  • Ökade affärsmöjligheter genom att fler operatörer kan använda banan.
  • Att Inlandsbanan skulle bli en ännu bättre samarbetspartner till Trafikverket och de delar av näringslivet som är beroende av järnvägen.
  • Att man på ett än mer effektivt sätt än idag skulle kunna använda Inlandsbanan för omledning vid underhållsarbete längs omkringliggande järnvägar och de järnvägarna är i stort behov av underhåll.
  • En höjd bärighet leder på lång sikt också till en positiv utveckling av inlandet – både i form av ökade arbetstillfällen och utveckling av näringslivet.

Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB