infrastruktur

Inlandsbanan på plats i Almedalen

Måndagen den 29 juni bjuder vi in till seminarium i almedalen på gotland: Inlandsbanan future - för leveranssäkra transporter i framtiden. Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges råvarurikaste regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar. Inlandsbanan går genom råvarurika områden. Här finns merparten av Sveriges naturtillgångar, tillgångar som är beroende av tillgänglighet till säkra transporter. Det...Read more

10 nya jobb till Inlandsregionen

Upprustningsprojektet som Inlandsbanan påbörjade i april har skapat tio nya arbetstillfällen i regionen. Flera av jobben har förmedlats via Arbetsförmedlingen och sju av dem har gått till Personer utan tidigare erfarenhet inom branschen. I april påbörjade Inlandsbanan ett projekt som är delfinansierat av Tillväxtverket och Regionförbundet Jämtlands län med syfte att rusta upp banan och höja största tillåtna axellast för sträckan Sveg – Brånan. Projektet kommer att fortsätta året ut och har skapat tio nya arbetstillfällen i regionen, något som också går i linje med Inlandsbanans ambition att...Read more

Stark infrastruktur är en förutsättning för regional utveckling

Stark infrastruktur är en förutsättning för regional utveckling

"Den 15 maj deltar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en paneldebatt i samband med seminariet ”Här är bäst att bo 2014”. Temat på paneldiskussionen är "Kan alla kommuner utvecklas?" och Catharina Elmsäter-Svärd kommer att tala om infrastrukturen som en viktig grogrund för att kommuner ska kunna växa samt berätta om regeringens åtgärder för en ökad tillgänglighet i hela landet." Det kunde vi läsa i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet i veckan och vi på Inlandsbanan håller med Catharina Elmsäter-Svärd om att infrastrukturen är en viktig grogrund för växande kommuner och...Läs mer

Planerade omledningar

Planerade omledningar

Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar. Inför tågplaneringen 2015 finns nu en möjlighet till planerade omledningar, utnyttjas den här möjligheten så innebär det en avlastning för omkringliggande järnvägar samtidigt som det underlättar för godstrafiken vid underhållsarbete. Som ett steg i vår offensiva satsning för att Använda och Utveckla Inlandsbanan vill vi på detta sätt lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut med det här erbjudandet och ger de järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande...Läs mer