I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
07 apr - 2014
Etiketter

Planerade omledningar

Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar. Inför tågplaneringen 2015 finns nu en möjlighet till planerade omledningar, utnyttjas den här möjligheten så innebär det en avlastning för omkringliggande järnvägar samtidigt som det underlättar för godstrafiken vid underhållsarbete.

Som ett steg i vår offensiva satsning för att Använda och Utveckla Inlandsbanan vill vi på detta sätt lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut med det här erbjudandet och ger de järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande järnvägar möjlighet till planerade omledningar, om de tar möjligheten så kan de använda sig av Inlandsbanan för godstrafik under de perioder som underhållsarbete är planerat på de omkringliggande banorna.

Redan under 2013 påvisades behovet av att kunna använda Inlandsbanan för omledningar efter att flera urspårningar inträffat på Malmbanan och stambanan genom övre Norrland. Totalt sett så omleddes ett tjugotal tåg på Inlandsbanan, vilket gör att vi återigen vill lyfta frågan och trycka på att det är viktigt att satsa på och utveckla Inlandsbanan.

Omledningarna genomfördes trots en låg banstandard. Sträckan mellan Arvidsjaur och Gällivare har idag ett största tillåtna axeltryck på 20 ton, vilket är lägre än den europeiska standarden för järnväg som ligger på 22,5 ton.

Vi jobbar för att höja bärigheten så att hela Inlandsbanan klarar ett axeltryck på 22,5 ton och skulle vi få resurser för att genomföra en bärighetshöjning så skulle det gynna både Inlandsbanan, näringslivet i inlandsregionen och det nationella järnvägsnätet eftersom att den kapacitetsbrist som finns inom järnvägen idag skapar ekonomiska förluster och är ett hot mot tillväxten.

En höjning skulle innebära att både planerade och akuta omledningar kan hanteras på ett mer effektivt sätt. Vi skulle också kunna erbjuda mer avlastning för stambanan och andra omkringliggande järnvägar som i dagsläget är i stort behov av underhåll. Ett samarbete mellan Inlandsbanan och Trafikverket skulle kunna leda till en nationell strategi för att hantera planerade omledningar.

Vi vill också att Trafikverket tittar på nyttan av att återöppna tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. En återöppning av tvärbanan skulle underlätta för både planerade och akuta omledningar men det skulle också innebära flera positiva effekter för både det nationella järnvägsnätet och för industrierna i inlandsregionen.

Återöppnandet av tvärbanan Arvidsjaur - Jörn skulle leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.

Otto Nilsson, 
vd Inlandsbanan