Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
22 jun - 2021

Inlandståg först i Sverige att bli ECM-certifierade för godsvagnar, lok och motorvagnar

Inlandståg är nu ECM-certifierade. Certifikatet omfattar både lok, motorvagnar och godsvagnar vilket vi är först ut i Sverige med att få. Det betyder att Inlandståg i rollen som underhållsansvarig enhet utvecklar, planerar och utför underhåll på järnvägsfordon med en kvalitetssäkring från ECM-certifiering.

Alla fordon som trafikerar järnvägsnäten inom EU ska ha en utpekad underhållsansvarig (ECM). För godsvagnar gäller att en organisation behöver ha en certifiering som ECM för att få vara det. Från och med juni 2022 så gäller det samtliga järnvägsfordon. Ansvaret som underhållsansvarig enhet innefattar fyra funktioner; Ledning, utveckling, styrning samt utförande av underhåll. De tre senare funktionerna kan lejas ut till andra organisationer men den registrerade ECM måste själv stå för ledningsfunktionen. Inlandstågs certifikat gäller för samtliga fyra funktioner.

- Att vi på Inlandståg och vår verkstad nu är certifierade för ECM bekräftar att vårt underhållssystem är av toppklass och något vi kan vara mycket stolta över. Att vi dessutom är först i Sverige att ha ECM-certifiering gällande godsvagnar, lok och motorvagnar känns extra roligt och visar att vi strävar framåt och är ute i god tid inför certifieringskravet 2022. Att vi själva har certifiering för alla fyra funktioner innebär också att vi blir självständiga och lättare kan ta externa jobb säger Fabian Grönvik som är fordonsansvarig Inlandståg.

Inlandståg är en stark aktör i inlandet med ett proaktivt arbete för hållbart underhåll av järnvägsfordon. Både när det gäller den egna fordonsflottan, och på uppdrag av andra operatörer eller fordonsägare.

Kort om ECM

ECM är en förkortning för Entity in Charge of Maintenance, alltså underhållsansvarig enhet. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU 2019/779 samt kan garantera att de fordonen enheten ansvarar för är i säkert skick.

Läs hela pressmeddelandet här