Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan

Etiketter: 

Inlandståg Lint 41 godkända för trafik i Sverige

Transportstyrelsen gav den 29 maj permanent godkännande till de nya tågen som ska trafikera bland annat Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg av typen Alstom Lint 41 som nu får gå i persontrafik. Inlandståg har fram till nu haft ett tillfälligt godkännande för erfarenhetsdrift (med kunder) men efter kompletterande tester, som utöver erfarenhetsdrift, omfattat vintertester samt ATC-tester är fordonen nu permanent typgodkända i Sverige. Vi är oerhört nöjda och glada att det gått så bra med testerna och att det gått så fort. Det har gått på rekordtid, bara runt ett år säger Maria...Read more

Inlandsbanans dotterbolag söker VD

Inlandsbanans dotterbolag söker VD Inlandståg söker ny VD Destination Inlandsbanan söker ny VDRead more

Våra fokusområden

För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska lägga fokus på genomfördes en väsentlighetsanalys under 2018. Med de befintliga underlagen att tillgå skapades en bruttolista på de frågor som är viktiga för våra intressenter. De underlag som granskades var direktiv, planer, utredningar, undersökningar samt omvärldsanalyser. Frågorna delades in i de tre hållbarhetskategorierna människa/samhälle, miljö och ekonomi. Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar vårt spår framåt. De fyra fokusområdena är: • Möjliggöra säkra och prisvärda...Read more

Vi söker tre kandidater för höstens utbildningar inom tågklarering - trafikledare

Nu söker vi dig som är sugen på att utbilda dig och skapa en karriär inom tågklareraryrket. Läs mer och sök här!Read more

Inlandståg söker Säkerhetsansvarig

Inlandståg söker en säkerhetsansvarig Vi är en liten organisation med stor spridning av personal och stort eget ansvar och driv och söker nu dig som vill vara en del av detta. Som säkerhetsansvarig på Inlandståg AB kommer du att ansvara för att Inlandstågs säkerhetsstyrningssystem följs och utvecklas, du granskar systemets tillförlitlighet och genomför internkontroller. Säkerhetsansvarig ska biträda och övervaka Inlandstågs verksamheter så att lagar, myndighetskrav, avtal och interna regler inom säkerhet följs och förbättras inom bolaget. Du ansvarar för företagets lastsäkringsföreskrifter...Read more