Samarbete för framtidens hållbara transporter | Inlandsbanan.se

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Inlandsbanan, Green Cargo och ABB inleder diskussioner om samarbete för framtidens hållbara transporter

Järnvägen är redan idag ett av det allra mest klimatsmarta, ekonomiska och effektiva sättet att transportera såväl gods som människor. Men klimatutmaningen, framtidens elförsörjning och den växande industrin i norr ställer nya och än högre krav på järnvägens bidrag i ett hållbart transportsystem. För att möta dessa utmaningar och skapa framtidens smarta transportlösningar för godstrafik har Inlandsbanan AB ingått två nya avsiktsförklaringar med Green Cargo AB och ABB AB.

Inlandsbanan AB har inlett diskussioner med två av Sveriges största aktörer inom hållbar logistik och teknik för automation, framdrift och digitalisering av järnvägsinfrastruktur, genom ingående av avsiktsförklaringar med Green Cargo respektive ABB. Avsiktsförklaringarna är första steget i en gemensam ansats att ingå partnerskap om framtidens transporter, och utgör en plattform för diskussioner om hur bolagen gemensamt i samverkan kan hitta vägarna framåt för reinvestering och upprustning av hela Inlandsbanan Gällivare till Mora och den för godset viktiga länken tvärbanan Arvidsjaur till Jörn.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av näringslivet i Sverige. Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners länkar Green Cargo dessutom den svenska marknaden till nära 2000 destinationer på den europeiska kontinenten. Dygnet runt transporterar bolaget råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln. Under 2020 transporterade Green Cargo 21 miljoner ton gods på järnväg och ersatte därmed cirka 925 000 lastbilstransporter. Att öka andelen godstransporter på järnväg ytterligare är en viktig komponent för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål och ett uttalat mål i regeringens godstransportstrategi som presenterades i juni 2018.

ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid, med mer än 130 år av tekniskt ledarskap och 105 000 medarbetare i mer än 100 länder. ABB har tekniken, kunskapen och förmågan att skapa unika lösningar för järnvägsuppgraderingsprojekt med eftermonteringslösningar för ny teknik, som innebär effektiv livscykelhantering och säkerställande av högre tillförlitlighet och ökad energieffektivitet. Med lägre drifts- och underhållskostnader, förlängd livstid för utrustningen och förbättrad tillförlitlighet och operationell effektivitet är ABB den självklara partnern för den hållbara och effektiva järnvägen. ABB:s automationserbjudande förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer som förbättrar produktivitet och energieffektivitet. Som leverantör av traktionssystem arbetar ABB med de flesta av de ledande tillverkarna av järnvägsfordon, med en komplett produktportfölj inom traktionslösningar för alla typer av lok, strömavtagare och distribuerade framdrivningssystem. Genom optimerade lösningar skapar ABB högre total energieffektivitet och lägre livscykelkostnader.

Inlandsbanan, med anslutande tvärbanor, är en resurs med stor utvecklingspotential i det svenska järnvägsnätet. Den ägs av svenska staten och förvaltas sedan 1993 av Inlandsbanan AB som ägs av 19 kommuner. Inlandsbanans bansträckning på 105 mil mellan Mora och Gällivare är en strategiskt belägen infrastrukturlänk i satsningen och kommer med minsta möjliga klimatavtryck att transportera gods genom Sveriges råvarurika områden i norra Sverige. 

Inlandsbanan verkar för en hållbar utveckling av Sveriges inland och för lägre miljöbelastning. Vätgas är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på Inlandsbanan som saknar möjlighet till trådbunden elektrisk drift. Målet är att skapa en prioriterad helt grön godskorridor utan koldioxidutsläpp.

Tillsammans utgör Green Cargo, ABB och Inlandsbanan de nyckelkompetenser som krävs för att i samskapande utveckla framtidens transportlösning för gods i Sverige.  

Ambitionen är att undersöka möjligheten till att gemensamt skapa lösningar och dellösningar på samhällets utmaningar inom och kopplat till godstransporter. Vi vill bidra till transportsektorns klimatmål, svara upp mot industrins behov av effektiva och klimatsmarta godstransporter, skapa redundans i järnvägsnätet, begränsa belastningen på det nationella elnätet och skapa en skalbar lösning för framtidens transporter med exportmöjligheter. Två av de allra mest lovande områdena är digital, autonom och automatiserad drift av järnvägen, kombinerat med vätgas för framdrift av godstransporterna på banan. Även utvecklande av priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgasdispensers med användandet av järnvägstransporter på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor som stomdistributionsnät är ett lovande område.

- Vi har världens chans med Inlandsbanan att skapa en testbädd för hur framtidens godstransporter på räls ska fungera. Digitalisering och automation kombinerat med vätgasteknik har potentialen att revolutionera godstransporterna, till nytta för hela Sverige. Det krävs samskapande för att hitta de systemlösningar vi behöver, och det är oerhört viktigt att vi har med oss Green Cargo och ABB i arbetet att konkretisera vad en uppgradering av infrastrukturen på Inlandsbanan skulle kunna innebära för både klimat och konkurrenskraft, säger Inlandsbanan AB:s vd Peter Ekholm.  

Avsiktsförklaringarna är förhoppningsvis bara början på ett långsiktigt partnerskap. Det långsiktiga målet med samarbetet är att skapa en lönsam och hållbar godskorridor på Inlandsbanan i fullt upprustat skick och Inlandsbanan AB kommer tillsammans med parterna fortsätta identifiera och utreda gemensamma möjligheter för att skapa detta med framtidens teknik.

Läs mer om Framtidens Inlandsbana