03 mar - 2022

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan - stark infrastruktur är avgörande för industrins utveckling Inlandsbanan AB har nu lämnat in ett yttrande på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Även om vi inte har några detaljsynpunkter på innehållet i förslaget så konstaterar vi att en satsning på Inlandsbanan skapar nya ökade trafikflöden som förslaget idag inte beaktar. Läs mer »