hållbara transporter | Inlandsbanan

hållbara transporter

Inlandsbanan, Green Cargo och ABB inleder diskussioner om samarbete för framtidens hållbara transporter

Järnvägen är redan idag ett av det allra mest klimatsmarta, ekonomiska och effektiva sättet att transportera såväl gods som människor. Men klimatutmaningen, framtidens elförsörjning och den växande industrin i norr ställer nya och än högre krav på järnvägens bidrag i ett hållbart transportsystem. För att möta dessa utmaningar och skapa framtidens smarta transportlösningar för godstrafik har Inlandsbanan AB ingått två nya avsiktsförklaringar med Green Cargo AB och ABB AB. Inlandsbanan AB har inlett diskussioner med två av Sveriges största aktörer inom hållbar logistik och teknik för automation...Read more

Tillsammans med norska Nor-Log satsar vi på hållbara transporttjänster för temperaturkänsliga varor

Genom den nya avsiktsförklaringen mellan norska Nor-Log Thermo AS och Inlandsbanan AB inleds ett samarbete om hållbar järnvägstransport av temperaturkänsliga varor så som fisk från Norge till Sverige och för vidare transport genom Sverige till andra marknader. Inlandsbanan, med sin startpunkt längst upp i norra Sverige och genom halva landet, är en strategiskt belägen infrastrukturlänk i den här satsningen och kommer med minsta möjliga klimatavtryck att transportera varor från Norge till strategiska terminalplatser i Sverige för av- och pålastning av känsliga råvaror inom matindustrin. Läs...Read more

I samarbete med Nordlaks för hållbara och snabba sjömatstransporter

Inlandsbanan och norska Nordlaks Produkter har tecknat en avsiktsförklaring om att transportera norsk fisk på Inlandsbanan. Satsningen möjliggör hållbara och snabba transporter av norsk sjömat genom halva Sverige – till nytta för fiskeindustrin, konsumenter och miljön. Som följd av de koldioxidutsläpp som färsk, norsk fisk åsamkar under flyg- och lastbilstransport genom Sverige ett samarbete inletts med den norska sjömatproducenten Nordlaks Produkter avseende järnvägstransport av färsk, norsk atlantlax och regnbågsöring till marknader i Sverige och världen. Inlandsbanan AB:s avsikt är att...Read more