I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
07 jul - 2014

Satsa på Sverige och utveckla infrastrukturen

Ett tema som återkom under almedalsveckan var samverkan. Tillsammans över gränserna måste vi samverka och samarbeta för att bygga upp Sverige.  I vår verksamhet ser vi vad regionala insatser för infrastrukturen ger kommunal och regional utveckling och därför kan vi säga att en nationell satsning på infrastrukturen är en satsning på Sveriges framtid.

Jan Kilström, vd på Green Cargo uttryckte under Almedalsveckan en oro över att Sverige underskattar behovet och kraften av hållbara transporter. Satsningar på järnvägen skapar möjligheter för fler att välja ett mer miljövänligt och trafiksäkert alternativ för såväl godstransporter som persontrafik.

Det är inget tvivel om att efterfrågan finns, för vi har aldrig fraktat så mycket gods och så många människor på järnväg som just nu. Genom att investera och utveckla det svenska järnvägsnätet kommer efterfrågan att öka ännu mer och det som SJ:s vd Krister Fritson sa under veckan står vi bakom; Satsningar skapar efterfrågan.

Gör vi inte investeringar i dag får vi ingen tillväxt i morgon - ett klokt uttalande som upprepades i infrastrukturdebatterna i veckan. För att skapa en stark infrastruktur så måste vi se en helhet, ha en strategi och skapa en redundans där det idag inte finns någon. Vi måste komma till bukt med den stora underhållsskuld som byggts upp under lång tid inom järnvägen och samtidigt investera i framtiden. Så frågan är har Sverige råd att inte investera i infrastruktur?

Under veckan har betoning legat på vikten av redundans och den kapacitetsbrist som finns. Slutsatsen är att planeringen av utveckling och investering i den svenska infrastrukturen måste ske strategiskt och långsiktigt och inte genom punktinsatser. Det lades under veckan också  fram ett  förslag om en statlig ”Infraberedning”  som blocköverskridande tar de strategiska besluten inom svensk infrastruktur.

Här är vårt förslag på hur vi tar tillvara på den kapacitet som finns, skapar redundans och skapar tid till nödvändigt underhåll:

Istället för att fortsätta att överbelasta det enkelriktade spåret  mellan Boden Södra och Vännäs, skapa redundans genom att satsa på bärighetshöjande åtgärder på sträckan mellan Arvidsjaur och Gällivare och ta tillvara på möjligheten att rusta upp norra stambanan på ett säkert sätt.

Planerade omledningar vid underhåll skapar en säkrare arbetsmiljö och höjer trafiksäkerheten samtidigt som näringslivet slipper onödiga leveransstörningar.  Det är en bra lösning och den går att genomföra genom att utnyttja den trafikkapacitet som finns tillgänglig på Inlandsbanan.