I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
04 okt - 2018

Helt rätt tänkt i Röjan

Turistströmmarna kan bana väg för bättre kollektivtrafik

I en artikel publicerad i LT första oktober ”Röjan kan bli nytt trafiknav” berättar Rätansbygdens byalag att de hoppas att turistströmmarna som kommer till Röjans station ska bana väg för en bättre kollektivtrafik i området. I direkt anslutning till Rätansbygden ligger Sveriges tredje största skidområde med destinationerna Klövsjö, Storhogna och Vemdalen. Ett område där besöksnäringen växer så att det knakar. Stationsplatsen i Röjan har rustats upp för att kunna ta emot en ökad trafik längs Inlandsbanan dit många resenärer anländer för att sedan ta sig vidare till de närliggande skidorterna.

Nu har byalaget fått EU-pengar för att utreda möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken med Röjan som trafiknav. För att undersöka behoven hos näringsliv och lokalbefolkning har en förstudie startats som beräknas vara klar i slutet av november.

I min mening är de helt rätt ute i tankarna om att lokalbefolkningen och näringslivet borde kunna dra nytta av de ökade kommunikationerna turismen bidrar till.

Sanningen är att just integration mellan traditionell kollektivtrafik och turismnäringens reseströmmar är nödvändig för att tillgängliggöra inlandets besöksnäring, inte minst för att skapa en attraktiv kollektivtrafik för ökat inflyttande, vilket Svensk Turisms remissvar på Trafikverkets Nationell transportplan 2018–2029 belyser.

Inlandsbanans vision är att vara en dragkraft för inlandet. Vi arbetar hårt för att skapa möjligheter med förbättrad järnvägsinfrastruktur och utökad tågtrafik. Med sådana här och liknande initiativ från föreningsliv, näringsliv och kommuninvånare längs banan kan vi skapa ännu mer tryck på beslutsfattare för att skapa ett levande och attraktivt inland.

Inlandet behöver tillgång till säkra och hållbara resealternativ med modern kollektivtrafik. Att nyttja Inlandsbanan som redan finns är smart.

För att öka det kollektiva resandet krävs att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar och att trafiken som skapas är relevant, lätt att förstå och upplevs som enkel att använda. Miljöfördelarna med persontåg är att det kan transportera många människor samtidigt. Ju fler som reser desto lägre miljöbelastning. Tåg erbjuder dessutom hög komfort och är både säkrare och ett snabbare alternativ till bil och buss (Utredningen Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, juni 2017). Byalagets utredning ligger i linje med vårt arbete att rusta Inlandsbanan. Ökad godstrafik på järnväg, som är ett måste för att nå de nationella och globala målen för hållbarhet, är vårt incitament för en upprustning. Men en upprustad bana gynnar inte bara godstrafik utan skapar också möjligheter till utvecklad persontrafik i inlandet inklusive kollektivtrafik på järnväg. Jag ser framemot resultatet av byalaget utredning. En förändring börjar med att behov identifieras, att det finns en vilja från flera människor och aktörer samt att flera tillsammans drar åt samma håll.

 Ett utmärkt initiativ! 

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Röjan station

För att kunna ta emot fler resenärer har Röjans station rustats upp. Den trafikeras av både nattåg från Malmö och Mälardalen, Inlandsbanans turisttrafik dagligen sommartid, Snötåget dagligen vintertid samt Snöpendeln (transferbussar inom Vemdalen)