Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Reflektion: Andra dagen i Almedalen

Tisdag 1 juli

"Vi underskattar kraften i behovet av hållbara transporter."

Det sa Jan Kilström, Green Cargos vd under seminariet ”Järnväg eller bilväg – vad är bäst för samhället”. I seminariet konstaterades att de mest effektivt investerade kronorna görs i järnvägsinfrastrukturen! Däremot är det inte fråga om att välja antingen bilväg eller järnväg utan att de båda kompletterar varandra och ingen av dem klarar kraven på en fungerande infrastruktur ensam.

Under tisdagen deltog vi också i debatten med rubriken ”Järnvägen - vad är problemet egentligen”. Panelen som bestod av Trafikverkets GD Gunnar Malm, trafikoperatörer i form av Green Cargo och Hector Rail med fler var överens om att även om det svenska järnvägssystemet har brister är det ett väl fungerande system! Godsoperatörerna konstaterade också att den negativa publiciteten kring persontrafiken också påverkar godstrafiken  negativt, även om man tycker att godstrafiken fungerar bra i Sverige. 

Dessutom fick vi möjlighet att sitta ner med Stina Bergström (MP) ledamot i trafikutskottet samt Saila Quicklund (M) riksdagsledamot och prata kring Inlandsbanans fokusområden. 
Dagen avslutades med en middag tillsammans med bland annat Norrbottniabanan och Ostkustbanan och vi tackar dessa för intressanta diskussioner och en trevlig kväll!