LKAB och Inlandsbanan i samarbete

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Kalktåg på Inlandsbanan syntes senast 2016

LKAB och Inlandsbanan i samarbete

Genom ett nytt pilotprojekt avser LKAB och Inlandsbanan genomföra en gemensam satsning på hållbar godstransport genom Norrlands inland.

I en avsiktsförklaring planerar Inlandsbanan AB tillsammans med LKAB att utreda en ny, fossilfri kalk- och makadamtransport mellan Orsa och Gällivare och avser att på sikt utreda en utfasning av dagens dieseldrivna lok från godstransporten. Som central transportled för tungt gods genom halva Sverige kan Inlandsbanan spela en integrerad roll i klimatomställningen och i arbetet för hållbar godsindustri. Genom ett nytt samarbete med LKAB avser Inlandsbanan nu utreda möjligheterna för miljövänlig transport av kalk och makadam med hjälp av fossilfritt bränsle. Inlandsbanans avsikt med pilotprojektet är att verifiera bärigheten och kapaciteten för kalk- och makadamtransport på järnvägssträckan mellan Orsa och Gällivare, och att se över möjligheterna att driva dessa transporter med hjälp av fossilfritt bränsle.

Under 2020 kommer tester av godstransporter att genomföras och analyseras. För det fall att utfallet är positivt ser LKAB möjligheter för ett mer långsiktigt samarbete. Bolaget har även intresse av att på sikt helt fasa ut dagens dieseldrivna terminallok och att ersätta dessa med CO2-fria terminallok i sin verksamhet.

För Inlandsbanan AB är detta ett bra och strategiskt viktigt samarbete som är viktigt för utvecklingen. 

Testtransporter av kalk och makadam har skett tidigare, senast hösten 2016 då det fraktades ca 3 400 ton i vardera riktning mellan Orsa och Gällivare.

Till pressmeddelandet