Drift och underhåll av Inlandsbanan

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Drift och underhåll av Inlandsbanan

Infranord AB får förnyat förtroende för drift och underhåll av Inlandsbanan

I den förhandlade upphandlingen som påbörjades i slutet av 2018 står det nu klart att det är Infranord som tilldelas kontraktet. Avtalet löper över tre år med start från 1 maj 2020 samt ytterligare ett plus ett optionsår.

Det förra avtalet som var av funktionskaraktär erhöll även då Infranord AB. Det nya uppdraget är förändrat i stora avseenden eftersom det nu är upphandlat en utförande-entreprenad. Drift och underhåll av Inlandsbanans radioanläggningar Mobisir kommer att upphandlas separat under hösten 2019.

Tiden fram till kontraktsstart kommer att ägnas åt att slutföra och slutbesiktiga den pågående entreprenaden och att tillsammans med Infranord implementera det nya kontraktet och rutiner. En stor hjälp för Inlandsbanans kommande kvalitetskontroll av entreprenaden blir den nya digitala dagbok som Inlandsbanan AB utvecklat och inför till det nya kontraktet.

Inlandsbanan AB ser fram emot det fortsatta samarbetet.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, Infrastrukturchef, 070-324 50 11, mats.portinson@inlandsbanan.se