Biodiesel med oktanol från svensk skog testkörs på Inlandsbanan | Inlandsbanan

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Biodiesel med oktanol från svensk skog testkörs på Inlandsbanan

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris™ Vintra, vilket ger ett vässat biobränsle som dessutom breddar basen av råvaror till biobränsletillverkning. Bränslet är tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.

Detta nya bränsle har Inlandsbanan blivit erbjuden att vara med och verifiera. Projektet innebär att ett T44 lok ska testköras under åtta veckor på det nya bränslet med 2 % oktanol inblandat. Till hösten kommer nästa steg då blandningen kommer att ligga mellan 9-30 % oktanol.

Projektet drivs av Perstorp BioProducts och Energifabriken AB tillsammans med utvalda transportörer som är föregångare inom förnybara drivmedel: Ernst Express, Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.

”I den första fullskaletesten är 10 % av råvarorna skogsbaserade.  Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, VD på Perstorp BioProducts.

RME - Minskar växthusgasutsläpp med över 60 %

Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Tidigare förstudier har gjorts under 2015 med att ställa om ett av Inlandsbanans lok till 100 % RME. Resultaten av dessa tester har varit endast positiva och detta är alltså en utveckling av projektet.

Genom att köra på 100 % RME – ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 %, sett ur ett livscykelperspektiv.

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för sin egen attraktionskraft, men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

Läs mer om våra mål

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Eva Widegren, Kvalitetschef, 063 – 19 32 95, eva.widegren@inlandsbanan.se