I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
01 jul - 2020

Allt klart för klimatsmart omstart

Detta är en debattartikel som uppmärksammar ett centralt projekt för en grön omstart av Sveriges ekonomi. Publicerad i Expressen Debatt 20 juni 2020. Undertecknarna är förutom Inlandsbanan AB och Statkraft Hydrogen Sweden, 19 kommunstyrelseordförande, fyra regionstyrelseordförande, liksom företrädare för två handelskammare och fyra representanter från besöksnäringen.  

Allt klart för klimatsmart omstart  

Högt upp på infrastrukturminister Tomas Eneroths Twitter-flöde beskriver statsrådet sitt mål om en ”klimatsmart omstart” när det blir dags för resor igen. Det är ett för klimat och arbetsmarknad oerhört viktigt mål – som dessutom är helt genomförbart. Ledande aktörer inom industri, energi, turism och infrastruktur står nämligen just nu redo att, tillsammans med offentlig förvaltning, inleda en unik satsning på vätgasdriven järnväg på Inlandsbanan – den som kopplar samman halva landet.  

Den här satsningen skulle vara av stor betydelse för att lindra arbetslösheten så snart coronakrisen är över. Det finns fyra anledningar varför det här borde vara ett högprioriterat område för infrastrukturminister Eneroth i hans ambition om en klimatsmart omstart: 

 1. Nya förutsättningar för Sveriges basindustri på en grön transportkorridor
  Sveriges basindustri med dess omfattande export till Europa är helt avgörande för svensk tillväxt och välfärd. När coronakrisen så småningom är över måste dessa industriaktörer ges de främsta förutsättningarna att transportera varor både hållbart och transporteffektivt till sina marknader i Sverige och övriga kontinenten. Genom en helt vätgasdriven godskorridor på Inlandsbanan skulle mycket stora laster tungt industrigods kunna komplettera nuvarande stambanor och transporteras helt koldioxidfritt från norra Norrland genom halva Sverige, mer punktligt och felsäkert än på dagens järnvägar med kontaktledningar.    

 1. Nya, fossilfria transportvägar för besöksnäringen 
  Coronakrisen har försatt hela landets besöksnäring i krisläge, och bara i Norrlands inland står just nu tusentals arbetstillfällen på spel inom bara hotell-, och restaurangnäringen. För att framtidssäkra den här industrin och samtidigt bidra att få den snabbt på fötter igen så fort krisen är över - utan att samtidigt skapa klimatavtryck och miljöpåverkan för senare generationer - krävs en storsatsning på hållbara, koldioxidfria persontransporter. Järnvägen spelar en helt central roll i den här satsningen.    

 1. Nya arbetstillfällen under konstruktionsfasen  
  Satsningen på vätgasdriven järnväg skulle snabbt kunna skapa nya årsarbetstillfällen under projektering, byggnation och energiproduktion. I den ekonomiska kris som vi bevittnar behövs det skapas arbetstillfällen snabbt över en längre tidsperiod. Här kan arbetstillfällen skapas för ett hållbart samhälle.  En förebild i det här avseendet går redan idag att finna på svensk, kommunal nivå i Mariestad, som förra året blev först i världen med att lansera en solcellsdriven tankstation för vätgas. Satsningen har sedan dess främjat det lokala näringslivet, skapat arbetstillfällen, och givit nya förutsättningar för den kommunala tillväxten. Samma utveckling borde vara möjlig att genomföra även på ett riksplan i olika delar av Sverige - särskilt om det samtidigt skapas förutsättningar för att generera grön vätgas genom den vind-, sol-, och vattenkraft som finns i överflöd i Norrland.     

 1. Nya möjligheter för banbrytande teknologi
  Sverige har idag en betydande andel förnyelsebar energiproduktion från främst vatten- och vindkraftsproduktion. Här finns nu stora möjligheter att använda denna energiproduktion mot att skapa nya möjligheter inom grön vätgasproduktion och teknologi. Sverige är redan nu en teknologisk föregångare i utvecklingen av vätgasdrivna fordon på hjul.  Genom den här inriktningen för fordonsindustrin är vårt land en perfekt testbädd för ny innovation som sedan kan spridas till resten av världen. Om vätgasteknologin introduceras på järnväg storskaligt i ett samarbete mellan offentliga och privata parter kan en helt ny teknologisk utveckling inledas, i vilken Sverige blir en föregångare och i vilken nya arbetstillfällen skapas inom innovation, tillverkning, forskning och utveckling. Inlandsbanan kan här bli ett pilotprojekt för andra icke elektrifierade bansträckningar i Sverige med tillhörande exportmöjligheter av teknologi. Den tekniska och logistiska lösningen för den gröna transportkorriden Inlandsbanan kommer efter realiserandet vara möjligt att appliceras på övriga ej elektrifierade banor i Sverige.  

Sverige är idag i mycket stort behov av både nya arbetstillfällen och en storsatsning på hållbar infrastruktur. Resurserna, kunskapen och kapaciteten finns på plats för ett projekt som kan ta svensk transportsektor in i en ny era. Projektet kan inledas redan i höst och stå färdigt inom ett par år och hjälpa Sverige att komma igenom den ekonomiska krisen.   

Genom att besluta att tillföra medel till den statliga järnvägen Inlandsbanan kan regeringen bidra till en sällsynt möjlighet att kombinera byggandet av en hållbar framtidssäkrad och mycket kostnadseffektiv infrastruktur i inlandet. Samtidigt skapas snabbt många  arbetstillfällen i den ekonomiska krisen. 

Peter Ekholm, VD Inlandsbanan AB
Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB
Per Rosenqvist, VD Statkraft Hydrogen Sweden
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare
Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige
Andreas Lind, VD Swedish Lapland Visitors Board
Annika Sandström, Länsturismchef Region Västerbotten 
Mats Forslund, VD Jämtland/Härjedalen Turism
Jonas Rosén, VD Visit Dalarna 
Kenneth Backgård, ordförande i regionstyrelsen Region Norrbotten
Peter Olofsson, ordförande i regionstyrelsen Region Västerbotten
Eva Hellstrand, ordförande i regionstyrelsen Region Jämtland/Härjedalen
Ulf Berg, ordförande i regionstyrelsen Region Dalarna
Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens ordförande Gällivare kommun
Robert Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande Jokkmokks kommun
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande Arjeplogs kommun
Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordförande Arvidsjaurs kommun
Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordförande Sorsele kommun
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande Storumans kommun
Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande Vilhelminas kommun
Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande Dorotea kommun
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande Strömsunds kommun
Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande Östersunds kommun
Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande Bergs kommun
Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande Härjedalens kommun
Markus Evensson, kommunstyrelsens ordförande Ljusdals kommun
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun
Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun
Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun
Åsa Hååkman Felth, kommunstyrelsens ordförande Filipstad kommun
Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordförande Storfors kommun
Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun