Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Joggingtur längs Storsjöns strand.

Utmaning för hälsa och miljö

Klimatförändringarna vi står inför kan ses som en av vår tids största utmaningar. För att visa på att varje människa kan göra skillnad utmanas alla Inlandsbanans medarbetare att under september låta bilen stå och istället förflytta sig  med cykel eller till fots samt utöva övrig fysisk aktivitet på valfritt sätt- röRÄLSeutmaningen.

Koncernen, moderbolaget och de två dotterbolagen, arbetar offensivt med hållbarhet och miljö och värnar om medarbetarnas hälsa och välmående. Under september deltar alla anställda i en utmaning där vi genom fysisk aktivitet, både under och utanför arbetstid tar vårt sociala-, ekonomiska och miljömässiga ansvar för att bidra till ökad hållbarhet.

Bakgrund
Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer. Om hälften av dessa byttes ut mot promenader eller cykelresor skulle vi spara cirka 300 miljoner liter bränsle per år vilket motsvarar ungefär 700 000 ton utsläpp av koldioxid.

All fysisk aktivitet är hälsofrämjande. På global nivå är fysisk inaktivitet den fjärde största riskfaktorn för förtidig död och kroniska sjukdomar.

Utmaningen
Hur många kilo koldioxid kan koncernens medarbetare gemensamt spara under en månad? Och hur mycket rör vi på oss inom- och utanför arbetstid? Det ska vi ta reda på under september då varje medarbetare antecknar antalet kilometer varje dag de cyklat eller gått då hen normalt sett hade tagit bilen samt antal timmar som ägnas åt övrig fysisk aktivitet.