Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Inbjudan till samråd

Onsdagen den 11 oktober, kl 16:00 - 18:00 Bystugan, Ulriksfors

Inlandsbanan AB planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av impregnerad träsliper vid Ulriksfors driftplats.

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen.

Vi informerar om den planerade verksamheten, tar emot synpunkter och svarar på frågor.

Synpunkter lämnas muntligen vid samrådsmötet eller skriftligen till:
Anette Iversen, Inlandsbanan AB, Box 561, 831 27 Östersund
eller via e-post: anette.iversen@inlandsbanan.se, dock senast 2017-10-25.

Samrådsunderlag kan laddas ner här eller beställs på adress enligt ovan.

För ytterligare information, kontakta:

Miljöhandläggare Anette Iversen, Inlandsbanan AB
063-19 32 93, anette.iversen@inlandsbanan.se

Banchef Björn Söderholm, Inlandsbanan AB
063-19 31 11 bjorn.soderholm@inlandsbanan.se

                                                                 

Hjärtligt välkomna!

Inlandsbanan AB