Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Inlandsbanans styrelseordförande Caisa Abrahamsson

Styrelseordföranden har förtroende från ägarna

Vid torsdagens extra bolagstämma i Östersund samlades en majoritet av Inlandsbanans 19 ägarkommuner. Stämman hölls med en förkortad dagordning då Östersunds kommun dragit tillbaka sina motioner.

Då Östersunds kommun den 27 februari beslutade att återta  begäran om extra bolagsstämma ströks deras tre motioner från dagordningen, varav den ena var förslag att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag.

– Det känns skönt att vi nu har samtliga kommuners stöd. Jag har alltid känt att jag har de flesta ägares stöd, det har varit styrkan i den här processen. Nu kan styrelsen och bolagets ledning arbeta vidare med de möjligheter vi står inför med en stor upprustning av infrastrukturen Inlandsbanan, säger Caisa Abrahamsson ordförande Inlandsbanan AB.

Stämman var enig om vikten av att ägarna visar lojalitet mot den styrelse man valt.

–Det är dags att vi i inlandet är enade. Möjligheterna till utveckling och förutsättningarna för att göra skillnad för kommunerna i inlandet är större nu än någonsin, säger Caisa Abrahamsson.

Läs också "Styrelseordföranden om kritiken från Östersunds kommun"