Miljöcertifiering enligt ISO 14 001

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Naturbild inlandet  Foto:Peter Rosén

Miljöcertifiering enligt ISO 14 001

Två av koncernens tre bolag är  miljöcertifierade enligt standarden ISO 14 001. Det är en viktig del av koncernens hållbarhetsarbete och centralt för att nå visionen att vara en dragkraft som utvecklar inlandet.

–  Ett strukturerat hållbarhetsarbete är självklart för en koncern med ansvar för infrastrukturförvaltning, gods- och persontransporter på järnväg. Alla måste bidra för att vi ska lyckas nå de nationella och internationella hållbarhetsmålen, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Sedan slutet av förra året är Inlandsbanan AB och Destination Inlandsbanan AB certifierade enligt ISO 14 001.  Certifieringarna innebär ett aktivt arbete med att öka miljöprestandan genom ett systematiskt miljöarbete som finns dokumenterat i ett miljöledningssystem.

– Vi arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan. Huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen med siktet inställt på att ha en klimatneutral verksamhet, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Samtliga koncernens affärsmål har kopplingar till flera av de globala hållbarhetsmålen. Ett av affärsmålen är att år 2025 ska den verksamhet som Inlandsbanan genererar inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser.

–  Vi har också offensiva koncernmål. År 2020 ska Inlandsbanans järnvägsverksamhet vara fossilfri, säger Peter Ekholm. 

2019 är en av aktiviteterna i hållbarhetsarbetet att också certifiera dotterbolaget Inlandståg AB enligt standarden.