Stolta ägare

Inlandsbanan har sedan invigningen 1937, betytt mycket för näringslivet i kommunerna längs banan. Så här säger några av representanterna från våra ägarkommuner.

Stolta ägare

Inlandsbanan har sedan invigningen 1937, betytt mycket för näringslivet i kommunerna längs banan. Så här säger några av representanterna från våra ägarkommuner.

Ann-Sofie Andersson, Östersunds kommun

Inlandsbanan är en ryggrad för näringslivsutvecklingen i inlandet. Den måste ses som en av landets potentiellt viktiga huvudleder för de skogs- och malmbaserade näringarna. Att transportera stora volymer på järnväg istället för väg, är nödvändigt om vi ska klara målen om hållbara transporter. Östersunds kommun planerar att anlägga en kombiterminal med anslutning till Inlandsbanan i Brunflo. Trafiken på banan kommer att stå för en viktig del av godsunderlaget för terminalen. Inlandsbanan bidrar också till turismnäringen. Varje sommar reser ca 20 000 turister på banan och många gör uppehåll i Östersund. Östersunds kommun anger i sin översiktsplan att Inlandsbanan ska pekas ut som ett riksintresse för kommunikationer och betraktas som ett värdefullt komplement till stambanorna som omledningsmöjlighet vid avbrott.

Tommy Nyström, Gällivare kommun

Inlandsbanan är en viktig trafiklinje för Gällivare kommun.Vid stopp på Malmbanan har man använt Inlandsbanan för delar av malmtransporterna. Vi ser otroliga möjligheter att utveckla Inlandsbanan för att frakta mer skogsråvara med tåg i stället för med lastbil. Det skulle spara miljön och öka trafiksäkerheten. Inlandsbanan skulle kunna bli ännu mer betydelsefull för hela riket om regeringen satsade mer.  Besöksnäringen är en ny, växande basnäring i Norrbotten och vi håller nu på att rusta upp järnvägsstationen. Den ska fungera som ett resecentrum och underlätta för turisterna att ta sig vidare från tåget till fjällvärlden. Resecentret blir också en bra utgångspunkt för att åka till världsarvet Laponia. Inlandsbanan är också en viktig transportled.

Åke Nilsson, Vilhelmina kommun

Långt tillbaka var järnvägen viktig för att knyta ihop Sverige. Inlandsbanan har därför ett stort symbolvärde. I dag är den viktig för turismen. Tåget tar med sig turister till Vilhelmina och ger oss en möjlighet att marknadsföra kommunen. Både kommunen och näringsidkarna jobbar för att utöka turismen, till exempel genom att transportera folk från tåget upp till fjällen. Vi är intresserade av att utvidga Snötåget för att köra folk från Mälardalen till Vilhelmina med liggvagnar. Vi jobbar också för att få mer godstrafik. Miljömässigt är tåget viktigt för att frakta framförallt massaved, flis och spån längs Inlandsbanan. Det finns en stor potential i Inlandsbanan, varför jag tycker att regeringen bör skjuta till mer pengar för att rusta upp banan.

Jerry Johansson, Arvidsjaur kommun

Inlandsbanan berör i högsta grad näringslivet i Norrlands inland. Att inte satsa ordentligt på en befintlig järnväg när stora företag i näringslivet gör bedömningen att godstransporter på tåg blir allt mer intressanta. Det är paradoxalt. För att kunna motsvara sina köpares och slutanvändarnas krav på ekologiskt godtagbara transporter, måste företagen, inte minst av konkurrensskäl leva upp till en stark miljöpolicy. Vi har exempelvis Sveaskog, SCA och Kappa, som gärna skulle se en upprustning av tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Det handlar inte om några stora summor för att få till en perfekt transportlösning på en befintlig järnväg som ändå motsvarar tio procent av landets järnvägsnät. Tillsammans med tvärbanor och ändpunkter kan en upprustad Inlandsbana knytas ihop med europamarknaden.