Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan

Vill du jobba ombord på våra tåg i vinter?

Våra ledord är kreativa, stolta, trovärdiga och respekterande och vi ser det som en självklarhet att du känner dig trygg i det. Gillar du att leverera god service, arbeta ombord på våra tåg, lösa problem och jobba i ett företag som tycker att miljön är viktig? Då ska du söka som tågvärd till Inlandståget i vinter. Just nu söker vi både tågvärdar för att bemanna Snötåget som går mellan Östersund och Mora en tur i vardera riktning varje dag, samt tågvärdar/ombordansvariga till Snälltåget på söndagar mellan Östersund och Röjan. Läs mer om respektive tjänst nedan Tågvärd till Snötåget Tågvärd/...Read more

Infranord AB får förnyat förtroende för drift och underhåll av Inlandsbanan

I den förhandlade upphandlingen som påbörjades i slutet av 2018 står det nu klart att det är Infranord som tilldelas kontraktet. Avtalet löper över tre år med start från 1 maj 2020 samt ytterligare ett plus ett optionsår. Det förra avtalet som var av funktionskaraktär erhöll även då Infranord AB. Det nya uppdraget är förändrat i stora avseenden eftersom det nu är upphandlat en utförande-entreprenad. Drift och underhåll av Inlandsbanans radioanläggningar Mobisir kommer att upphandlas separat under hösten 2019. Tiden fram till kontraktsstart kommer att ägnas åt att slutföra och slutbesiktiga...Read more

Vi satsar på fossilfri diesel

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan. Dels för sin egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda kunder hållbara person- och godstransporter, dels för att ta sitt ansvar för att nå de nationella miljömålen. I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon vara fossilfria 2020 pågår nu en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO. Inlandsbanan AB är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka sina järnvägsfordon med HVO. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, idag...Read more

Nya tåg för persontrafik

I slutet av juni visades en nyinköpt motorvagn längs den södra sträckan av Inlandsbanan, Östersund-Mora. När alla detaljer faller på plats är tanken att tåget ska köras i pendeltrafik mellan Mora och Orsa. Motorvagnen är en av fem nyinköpta av modellen Alstom Lint 41. Nuvarande interiör är anpassad för persontrafik på kortare sträckor och ska köras på fossilbränslefria drivmedel, exempelvis HVO. Visningen av motorvagnen började i Östersund 25 juni och fortsatte sedan söderut med stopp i Svenstavik, Röjan och Sveg. Inköp av motorvagnarna har möjliggjorts genom koncernen Inlandsbanans...Read more

Information angående kemisk ogräsbekämpning

Under vecka 27 kommer Inlandsbanan AB att utföra kemisk ogräsbekämpning på driftplatser och linjeplatser längs med Inlandsbanans sträckning. Ingen kemisk ogräsbekämpning kommer att utföras ute på linjen. Medlet som används är Roundup Ultra, ett medel godkänt av Kemikalieinspektionen för ogräsbekämpning i spårmiljö. Ogräsbekämpningen utförs som ett led i Inlandsbanan AB:s målsättning att höja trafiksäkerheten. Växtlighet utgör ett stort problem vilket bland annat kan innebära att ett tågs bromssträcka förlängs avsevärt. Växtligheten är också ett stort problem för de som arbetar i...Read more