Vision & Mål

Vi arbetar med en stark vision och högt uppsatta mål

 

VisioN

Vår vision är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet

Prioriterade Mål

Sedan Inlandsbanan anlades har målet varit att integrera banan med det nationella järnvägssystemet

Siktet är inställt på att inta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten. Våra prioriterade mål är:

Snabbare järnväg

Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i Inlandet.

1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas nu förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

Höja bärigheten mellan Arvidsjaur - Gällivare

I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden för den största tillåtna axellasten 22,5 ton. Från hösten 2016 kommer Inlandsbanan ha en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. Alltså mer än 70 procent av Inlandsbanan har då standardbärighet. För övriga 30 procent är den största tillåtna axellasten 20 ton. En höjning av bärigheten till 22,5 skulle möjliggöra effektiv godstrafik på hela banan. Höjningen skulle också underlätta integreringen till det nationella järnvägsnätet.

Fossilfri bana

Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för vår egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ för transport av gods och passagerare. Men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå. Vi arbetar för att den egna trafiken på Inlandsbanan ska vara fossilfri år 2020.

Genom differentierade trafikavgifter ska även övriga trafikföretag på Inlandsbanan motiveras att köra fossilfritt.