Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

Vd och koncernledning

Peter Ekholm är vd för Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.

Koncernledning

Peter Ekholm, Vd
Mats Portinson, Vice vd, Infrastrukturchef
Peter Grönlund, Ekonomichef
Therese Fanqvist, Marknadschef
Maria Cederberg, Chef Inlandståg
Elena Jönsson, Chef Destination Inlandsbanan
Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité)

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KoncernsTYRELSE & REVISOR

Caisa Abrahamsson, ordförande
Maria Nerpin, vice ordförande
Gunnar Olofsson, ledamot
Anders Häggkvist, ledamot
Johnny Holmgren, ledamot
Bernt Nordgren, ledamot
Peter Manner, ledamot
Krister Nyström, ledamot
Mattias Christianson, ledamot

Vakant, personalrepresentant för SEKO

Lars Magnusson, revisor Deloitte