I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling

Samverkan längs Inlandsbanan

Samverkan längs Inlandsbanan

Green Cargo ökar effektiviteten i det egna produktionssystemet i hela Sverige. Längs Inlandsbanan har ett konstruktivt samarbete mellan Green Cargo och Inlandståget lett till både ökad effektivitet och helhetslösningar på järnväg för kunderna i denna del av landet. Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. På banan transporteras stora mängder massaved, flis och torv flera dagar i veckan. Det är kring Inlandsbanan som Inlandståget och Green Cargo samarbetar för effektiva logistiklösningar på järnväg för framför allt skogs- och virkesindustrin. – Samarbetet med...Läs mer

Planerade omledningar

Planerade omledningar

Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar. Inför tågplaneringen 2015 finns nu en möjlighet till planerade omledningar, utnyttjas den här möjligheten så innebär det en avlastning för omkringliggande järnvägar samtidigt som det underlättar för godstrafiken vid underhållsarbete. Som ett steg i vår offensiva satsning för att Använda och Utveckla Inlandsbanan vill vi på detta sätt lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut med det här erbjudandet och ger de järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande...Läs mer