I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
20 maj - 2019

Vd har ordet

I koncernen Inlandsbanans "Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2018" skriver vd Peter Ekholm om året som gått samt blickar framåt "Vd har ordet":
 

Med omvärldens starka intresse för transporter på järnväg, en ökad miljömedvetenhet, vårt framgångsrika arbete att utveckla trafiken och att få till en totalupprustning av Inlandsbanan har vi haft ett spännande och givande år. 

Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet är påtaglig och godstrafiken trängs hårt undan av den ökade persontrafiken. Inlandsbanan kan på kort tid rustas upp och helt integreras med det övriga svenska järnvägsnätet vilket snabbt skulle öka kapaciteten i hela systemet. 

Trafikverket fick under året ett regeringsuppdrag att tillsätta en funktionsutredning avseende Inlandsbanan. I förslaget till nationell åtgärdsplan för transportsystemet 2018–2019 pekas banan ut som en brist gällande användbarheten. Förslaget är att utreda den framtida funktionen vad gäller överflyttning från väg till järnväg och att fungera som omledningsbana. För att inte näringslivet ska få sämre förutsättningar måste kapacitet fram innan politiken sätter in styrmedel till förmån för överflyttning väg till järnväg. 

Snötåget hade minskat antal resenärer 2017/2018 och den rejäla vintern satte våra motorvagnar under prövning. Sommartrafiken hade en tillväxt och ökade för andra året i rad. Prognosen visade vid årsskiftet att vintersäsongen slår rekord i antal resenärer och att det fortsätter att öka är jag övertygad om. För att kunna möta utvecklingen av persontrafiken behövs moderna fordon. I slutet av året öppnade sig möjligheten att  förvärva modernare motorvagnar och i skrivande stund kan vi meddela att vi köpt fem motorvagnar av typen Alstom Lint 41. 

Motorvagn Alstom Lint 41 skissbild

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Länstrafikbolagen i Jämtland och Dalarna, Inlandsbanan AB samt kommunerna har sedan hösten 2018  bedrivit ett aktivt arbete för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet. Nu tas helhetsgrepp om trafiken mellan Mora och Östersund. Under 2019 hoppas vi på regionernas uppdrag att få köra hela trafikupplägg med upphandlad reguljär kollektivtrafik.

Snälltågets nattågstrafik till Vemdalen fortsätter att öka och slog nya resenärsrekord även denna vinter. Den starka tillväxten har resulterat i att det i slutet av året togs beslut tillsammans med destinationerna Borgafjäll,  Kittelfjäll och Tärnaby/Hemavan samt Snälltåget att köra det fossilfria Fjälltåget från Malmö via Stockholm till inlandets destinationer i  Lapplandsfjällen. En utveckling av den trafiken kommer vi garanterat  att få se mer av i framtiden, alla aktörer är överens om att fortsätta utveckla nattågstrafiken i norr.

Med nya tåg, en pågående utredning av Inlandsbanans funktion och det ökade trycket av spårbundna transporter så ser framtiden spännande ut.

//Peter Ekholm

Läs mer:
Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2018 
Kortfattat om koncernens hållbarhetsabete  

Peter Ekholm vd Inlandsbanan