I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
10 jan - 2019

Satsa på Inlandsbanan

Det här är en debattartikel underskriven av 25 vd:ar och kommunstyrelseordföranden som vill uppgradera Inlandsbanan. Publicerad i  Dagens Industri 20190109. 

Regering och riksdag bör söka de lågt hängande frukterna – Inlandsbanan är en som kan plockas direkt

I skuggan av Sverigeförhandlingen – det vill säga höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö – har Trafikverket påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan. Därmed kan arbetet med att styra om godsflödena till och från industrin i den norra halvan av Sverige – åtminstone i teorin – komma i gång till våren. Låt oss förklara varför detta är viktigt och varför riksdagen inte bör vänta med att ge det nödvändiga politiska stödet.

Godsflöden på järnväg är ett klimatsmart alternativ till transport på väg. Endast sjöfarten slår järnvägen när det gäller koldioxidutsläpp per ton. För varje ton som, i stället för att fraktas på väg, kan flyttas till järnväg gör samhället och miljön stora vinster. Men även industrin vinner på detta.

I dagsläget konkurrerar industrins transporter av gods med persontransporter, på både väg och järnväg. Kapaciteten är inte obegränsad och på vissa ställen har flaskhalsar uppstått. En sådan flaskhals är ostkustbanan, järnvägen längs med norrlandskusten. Störningar på denna viktiga infrastruktur är mycket skadliga för industrin.

Frågan om byggandet av järnväg för höghastighetståg mellan våra storstäder har nu under ett antal år tagit fokus ifrån ett antal andra viktiga infrastrukturprojekt. Med en prislapp på över 230 miljarder är byggandet av höghastighetståg förmodligen den högst hängande frukten i vårt land. Mycket talar för att den frukten inte kommer att plockas i närtid.

Inlandsbanans uppgradering är ett kostnadseffektivt sätt att möta behovet av störningsfria transporter till och från industrin i Sveriges norra halva. Med mycket små medel skapas därmed en godskorridor i inlandet som både är fossilfri och som blir i det närmaste okänslig för störningar. Föga förvånande visar den samhällsekonomiska analysen att detta projekt är klart lönsamt.

Enligt vår uppfattning kommer uppgraderingen av Inlandsbanan dessutom att föra med sig en ökad persontrafik på järnväg, vilket gynnar samhället som helhet. Nya resandemönster kommer att följa av att individer kan förflytta sig snabbt, enkelt och hållbart med nya tåg genom inlandet, men även persontågen på stambanan och ostkustbanan gynnas av ökad kapacitet.

Inlandsbanan, Holmen skog, Mellanskog, Norrskog, Sveaskog och Skogsindustrierna välkomnar Trafikverkets arbete med detta. Att förbättra järnvägens möjligheter att svara upp mot nya och utökade kundönskemål är angeläget. Att med relativt små medel uppnå stora miljövinster är klimatsmart. Att hitta en politisk enighet kring nödvändigheten att uppgradera denna samhällsviktiga infrastruktur borde därmed bli lätt.

Med den regeringskris vi har just nu blir det riksdagens uppgift att peka ut de lågt hängande frukterna. Upprustningen av Inlandsbanan med anslutande tvärbanor är en sådan lågt hängande frukt. Efter klimatmötet i Katowice borde det vara skördetid för bra miljöprojekt.

Peter Ekholm,vd Inlandsbanan AB

Sören Petersson,vd Holmen Skog AB

Sture Karlsson,vd Mellanskog

Olov Söderström,vd Norrskog

Per-Olof Wedin,vd Sveaskog         

Karolina Boholm, skogsdirektör Skogsindustrierna

Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordf. Gällivare

Robert Bernhardsson, kommunstyrelsens ordf. Jokkmokk

Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordf. Arjeplog

Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordf. Arvidsjaur

Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordf. Sorsele

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordf. Storuman

Annika Andersson, kommunstyrelsens ordf. Vilhelmina       

Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordf. Dorotea

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordf. Strömsund

Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordf. Östersund

Therese Kärngård, kommunstyrelsens ordf. Berg

Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordf. Härjedalen

Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordf.Orsa

Anna Hed, kommunstyrelsens ordf. Mora

Markus Evensson, kommunstyrelsens ordf.Ljusdal

Stina Munters, kommunstyrelsens ordf.Vansbro

Per Gruvberger, kommunstyrelsens ordf. Filipstad

Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordf.Storfors

Marie Oudin, kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn

Timmertransport på Inlandsbanan