I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
28 apr - 2014

Samverkan längs Inlandsbanan

Green Cargo ökar effektiviteten i det egna produktionssystemet i hela Sverige. Längs Inlandsbanan har ett konstruktivt samarbete mellan Green Cargo och Inlandståget lett till både ökad effektivitet och helhetslösningar på järnväg för kunderna i denna del av landet.

Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. På banan transporteras stora mängder massaved, flis och torv flera dagar i veckan. Det är kring Inlandsbanan som Inlandståget och Green Cargo samarbetar för effektiva logistiklösningar på järnväg för framför allt skogs- och virkesindustrin.
– Samarbetet med Green Cargo ger oss möjligheten att utveckla och få på plats nya lösningar för skogsnäringen. Tillsammans med våra lok använder vi förare från Green Cargo och deras ERTMS-utrustade lok för att via Ådalsbanan och Botniabanan köra skogsindustrins transporter till Domsjö utanför Örnsköldsvik. Dessutom hyr vi in vagnar från Green Cargo för detta ändamål, säger Otto Nilsson, VD på Inlandsbanan och dotterbolaget Inlandståget AB.

Det är Green Cargos investering i ERTMS-utrustning av lok som gör trafiken på Botniabanan tekniskt möjlig.
 
Ett annat gott exempel på samarbetet mellan Green Cargo och Inlandståget var Skelleftekrafts transporter av pellets från Västerbotten till Danmark. Pelletsen lastades i Storuman och kördes av Inlandståget via Östersund till Ånge. I Ånge tog Green Cargo vid och drog vagnarna ner till Malmö, där godset lastades om för vidare transport med lastbil till mottagande kund i Danmark. 
– Styrkorna med att samarbeta med Inlandståget är främst deras operativa kompetens med lokal kännedom och förankring som är väldigt värdefull. De vet vad de sysslar med. En annan fördel med samarbetet är att det alltid är ett konstruktivt arbete där vi tittar på lösningar utifrån kundens behov, säger Björn Thunqvist, marknadsutveckling och strategisk försäljning, Green Cargo.
 
Samarbetet längs Inlandsbanan är en viktig del i Green Cargos produktionssystem eftersom Inlandståget på ett flertal orter kan sköta växlingen och transporterna ända ut till kunderna långt från Stambanan. Under bränslesäsongen använder Green Cargo Inlandståg som underleverantör för torvtransporter från Sveg till Sundbyberg och Uppsala. Inlandståget kör transporterna ner till Mora, där de kopplas bakom Green Cargos lok för vidare transport till slutkund.
– Med den effektivisering vi genomför av vårt produktionssystem blir samarbetslösningar med skickliga lokala godsoperatörer än viktigare. Det blir järnvägslösningar som vi, samarbetspartnern och våra kunder kan gynnas av. Det är något som vi utvecklar vidare, säger Björn Thunqvist.