Så skapar vi nytta för hela Sverige | Inlandsbanan.se

Fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

Tillbaka

Intresset för hållbara transporter fortsätter att öka och tillsammans med den politiska ambitionen att flytta transporter från väg till järnväg och sjöfart, är järnvägen nästan lika frälsad som i början på förra seklet.

Skillnaden är att då var utbyggnadstakten av järnväg mycket högre jämfört med i dag. Faktum är att trots att politiken idag satsar historiskt mycket i infrastruktur, så investeras det för lite i järnväg. För perioden 2018 – 2029 omsluter den nationella transportplanen ca 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än den plan som antogs 2014. Jag ser framförallt två orsaker till att pengarna ändå inte räcker till. Det ena är att nybyggnation av järnväg i Trafikverkets regi kostar väldigt mycket pengar. Riksrevisionen har granskat 28 järnvägsprojekt och konstaterar att de inte håller budget. I genomsnitt landade kostnaderna på 55 procent mer än planerat. Det andra är att kapacitetsbristen nu är så hög att Trafikverket inte klarar av att planera för underhållet. Planeringen för T20 vilket behandlar tidtabeller för den svenska järnvägen och som började gälla i december 2019 fick kraftig kritik från branschen för att vara ostrukturerad, inte hålla planerade deadlines och brist på transparens. Kapacitetsbristen har kulminerat i att Trafikverket själva inte lyckas göra av med tilldelade medel för eftersatt underhåll eftersom tiden i spår för entreprenaden inte räcker till och underhållet blir därmed ineffektivt. Här finns möjligheter för svenska staten som har två infrastrukturförvaltare.Inlandsbanan AB som Sveriges näst största infrastrukturförvaltare kan och vill vara en del av lösningen.

Möjligheter till ökad kapacitet
För godstransporterna på Inlandsbanan blev 2019 inte ett bra år. Torvtransporterna från Sveg till Uppsala har stått för stora transportvolymer men i takt med ökade miljökrav, som innebar att Uppsala energi beslutade att sluta elda med torv, upphörde transporterna helt under året. Med de brister Inlandsbanan har idag, med hastighet- och bärighetsnedsättningar, är det svårt för järnvägsföretagen att attrahera transportkunder. På 50 år har lastbilen ökat sin lastförmåga, och därmed konkurrenskraft, med 100 procent och under samma tidsepok har förutsättningarna för järnvägsföretagen på Inlandsbanan försämrats och för riket som helhet har förutsättningarna för järnvägen förbättrats med endast 25 procent. För att öka kapaciteten och möjliggöra tillgängliga och hållbara transporter har Inlandsbanan under året påbörjat arbetet med fjärrmanövrering, något som kommer att skapa fyrdubblad tåglägeskapacitet. Här ser jag även att strävan mot hållbarhetsmålen, ökade miljökrav och fokus på energieffektivitet kommer att gynna järnvägen i framtiden. En totalupprustning av Inlandsbanan är nödvändig för att det svenska järnvägsnätet inte ska förlora sin potential.

Stadig tillväxt
Däremot ökar persontrafiken på Inlandsbanan. Allt fler resenärer söker idag mer klimatsmarta resealternativ och trycket på hållbara, säkra och bekväma persontransporter är större än på många år. Den 10 februari kördes ett av de längsta nattågen i Inlandsbanans historia till Röjans station. Nattågen på Inlandsbanan, som bedrivs helt kommersiellt, har sedan starten 2012 haft en stadig tillväxt och symboliserar en ny tid. För gästerna till Härjedalen och Bergs skiddestinationer som tog tåget till sportlovsveckan var det knappt så perrongen räckte till, och då tog vi till när den byggdes 2013. Att Inlandsbanan är en viktig pulsåder för besöksnäringen i Norrlands inland vet vi redan. Det har förstärkts ytterligare genom den starka utvecklingen av tågresenärer vintertid till Vemdalen. Det var länge sedan sist som skidåkarna kunde ta tåget till Borgafjäll, Kittelfjäll eller Tärnaby och Hemavan. För att kunna möta den allt större efterfrågan på tågresor norrut så initierades därför Fjälltåget. Ett nattåg i samarbete med Snälltåget från Malmö via Stockholm till södra lapplandsfjällen. Jag är övertygad om att nattågen till norra delarna av Inlandsbanan kommer bli en succé på sikt. En viktig förutsättning för fortsatt tillväxt är att rusta Inlandsbanan så att restiderna kan förkortas.

Moderna fordon för inlandet
För sommartrafiken är vi på väg mot volymer nära historiens fornstora dagar. Aldrig förr har vi tvingats uppmana våra tågluffarresenärer att boka sittplats för att inte riskera att bli utan, vilket vi fick göra i somras. Nu ska erkännas att tillgången på tåg varit begränsad. Tidigt på året togs ett unikt beslut av styrelsen att investera i fem motorvagnar av märket Alstom Lint 41 som får beteckningen Y41. Vi har under året arbetat med att få tåget godkänt för trafik i Sverige samt att tillsammans med våra ägare hitta den mest förmånliga finansieringen. Ägarna har mangrant via beslut i 19 kommunfullmäktige ställt upp för bolaget och visat en enighet längs Inlandsbanans hela sträckning. Inlandsbanan har därmed investerat i fem moderna tåg till en motsvarande kostnad av ett nytt tåg och vi är stolta över bolagets första stora tågaffär.

Steget in i framtiden med ny miljöteknik
I Almedalen höll Inlandsbanan AB ett seminarium under parollen ”en prioriterad godskorridor – utan utsläpp”. Inlandsbanan tar därmed steget in i framtiden med vätgas som möjlig energibärare. Tillsammans med våra partners LKAB och STATKRAFT vill nu Inlandsbanan gå i bräschen för ny modern miljöteknik som kommer att bli Sveriges nya exportindustri. Tillsammans med kraftindustrin tänker vi ta tillvara på perioder av överskott i energiproduktionen från gröna energikällor som sol,vind och vatten. Med lagrad miljövänlig energi vill vi attrahera och erbjuda kunderna robusta och hållbara transporter. Mot slutet av året var tvärbanan Arvidsjaur – Jörn återigen uppe för beslut i Trafikverkets styrelse för beslut om upplåtelse till Skanska på 30 år. Ett uppseendeväckande tilltag där både ägarna, transportkunder, branschen och Region Jämtland Härjedalen motsatte sig beslutet. Trafikverket beslutade i december att bordlägga beslutet. 2019 var på många sätt ett händelserikt år men nu blickar vi framåt och framtiden för järnvägen ser ljus ut och Inlandsbanan som en outnyttjad resurs kan spela en avgörande roll att nå de globala hållbarhetsmålen. Inlandsbanan är en dragkraft som utvecklar inlandet, och en utvecklad Inlandsbana är till nytta för hela Sverige.

Peter Ekholm
Verkställande direktör