I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
08 maj - 2020

Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Sverige står inför en rad utmaningar såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Infrastrukturen spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och vi på Inlandsbanan vill göra vårt bästa för att bidra till ett hållbart samhälle i framtiden. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill och tänker vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför. Vi kommer göra det vi kan för att inspirera och få våra samarbetspartners och övriga delar av samhället att följa med på resan mot ett mer hållbart samhälle. Av de 17 globala hållbarhetsmålen har vi valt ut 6 stycken som vi har identifierat som högprioriterade för vår verksamhet. Våra interna uppsatta affärsmål, som fastställs av styrelsen, kopplar samman med dessa mål och utgör en integrerad del av vår verksamhet och vägleder oss som organisation i vår verksamhet.