Norrland förtjänar en stark infrastruktur | Inlandsbanan

Fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

Tillbaka

Sommaren har varit tuff för svensk tågtrafik. Förseningar, urspårningar och stopp till en kostnad av 5 miljarder kronor enligt Trafikverket. Störningar i godstrafiken gör att svenska industrier lider av miljonförluster och känner en oro inför framtida transporter.

Inlandsbanan går parallellt med stambanan och behövs för att skapa ett robust transportsystem från och till norra Sverige. Under flera år har Inlandsbanan påtalat vikten av Inlandsbanans utveckling för både Regering och Trafikverket. Utan resultat.

Varje dag ser vi ser på nära håll vilka möjligheter som finns och vad en satsning skulle göra för utvecklingen av Norrland. Vår ambition och vilja är att stötta det område där vi verkar och vi ser på Inlandsbanan som en dragkraft för den regionala utvecklingen.

Just nu tvingas allt fler att flytta ifrån norra Sverige på grund av arbetsbrist. Satsningar på bra kommunikationer och hållbara transporter skulle ge näringsliv och industrier chans att växa och utvecklas.  Då skapas mer jobb, fler människor kan bo kvar eller flytta tillbaka, vilket bidrar till en positiv kommunal och regional utveckling.

Sveriges mest råvarutäta område där stor del av landets skogs- och gruvindustri är verksam finns längs Inlandsbanan. Att industriernas transportsystem fungerar är en nödvändighet för svensk exportindustri och avgörande för Sveriges ekonomiska situation.

Men underhållet är gravt eftersatt på norra Sveriges järnvägsnät vilket gör att behovet av planerade och oplanerade omledningar att fortsätta öka. Då blir sträckor som endast består av enkelspår sårbara i det nationella transportsystemet.  Exempelvis det hårt trafikerade enkelspåret mellan Boden Södra – Vännäs.

Mycket av transporten från kustens industrier går på sträckan som idag saknar redundans. En förhållandevis liten satsning på 200 miljoner för att höja bärigheten på Inlandsbanans norra del mellan Arvidsjaur och Gällivare åtgärdar detta.

För att stärka svensk infrastruktur och utveckla norra Sverige krävs stöd och engagemang från våra beslutsfattare. Därför kommer här tre konkreta förslag på åtgärder :

 1. Höjd bärighet till 22,5 ton STAX
  Fler och tyngre godstransporter kan gå längs Inlandsbanan. Vilket gör Inlandsbanan till en ännu bättre samarbetspartner till Trafikverket,
  näringsliv och industrier som är beroende av järnvägen. Ökar möjligheterna för planerad omledning.
   
 2. Öppna tvärbanorna mellan Arvidsjaur – Jörn och Bollnäs – Furudal
  Öppnas tvärbanorna kommer akuta och planerade omledningar att underlättas.
  Minskar underhållsskulden på stambanorna och förbättrar järnvägskopplingen mellan kusten och inlandets industrier och resten av landet.
   
 3. Öppna lastnings- och lossningsterminaler, var tionde mil längs Inlandsbanan.
  Genom att investera i befintlig transportkapacitet i landets mest råvarutäta området och genom att öppna lastning- och lossningsterminaler
  var tionde mil kan vi ta tillvara på idag outnyttjade råvaror.

Otto Nilsson, vd Inlandsbanan