I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
04 apr - 2019

Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr
– Givande samtal och inspirerande möten

Samverkan, utbyte av kunskap och idéer för att öka engagemanget för bättre infrastruktur och en hållbar tillväxt i norra Sverige är grunden i Järnvägsforum norr. I år skedde träffen i Åre under två dagar i början av april. 

Det är en självklarhet för Inlandsbanan att vara delaktig i det här forumet som förvaltare av 110 mil järnväg genom Sveriges inland, 11 procent av Sveriges järnvägsnät, samt som operatör inom både person- och godstrafik.
 

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan
Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Inlandsbanans medskick till deltagarna är att en satsning på Inlandsbanan i form av en total upprustning kan göras på kort tid – projekt Inlandslänken. Det kan snabbt tillföra ökad kapacitet i hela det svenska järnvägssystemet och dessutom bidra till att öka möjligheterna för överflyttning av trasporter som sker på väg till järnväg i enlighet med tankarna i regeringens godstransportstrategi. 

Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Tomas Eneroth, infrastrukturminister, var en av talarna och pratade om vikten av innovativa lösningar för att stärka konkurrenskraften med utgångspunkt i nationella planen för infrastruktur. Han ser en stor utmaning i att knyta ihop olika stransportslag i framtidens infrastruktur.

Maud Olofsson, ordförande för Visita, besöksnäringens bransch- och arbetsgivareorganisation, siktar högt och vill att Sverige ska bli världens första hållbara destination.

Flera tågoperatörer, SJ och Tågkompaniet, fanns på plats samt flera stora järnvägs- och infrastrukturprojekt så som Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och projekt Mittstråket. Forumet gästades också av representanter från grannlandet Norge bland annat från Stortingets transport- och kommunikationskommitté och en forskare från Norwegian University of Science and Technology.

Läs mer om...

Järnvägsforum Norr

projekt Inlandslänken

 

skylt Järnvägsforum norr