I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
18 mar - 2019

Inlandets behov av kommunikationer

Riksdagsledamöter får veta mer om inlandets behov av kommunikationer

Centerpartiets landsbygdsresa på Inlandsbanan
Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet, Helena Vilhelmsson, ersättare i skatteutskottet, Caisa Abrahamsson, styrelseordförande Inlandsbanan AB, Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet, Anders Åkesson, vice ordförande i trafikutskottet, Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Peter Helander, talesperson idrott och besöksnäring samt ledamot i näringsutskottet, Torgny Svensson ordförande visit Vemdalen, Johnny Holmgren NLC Storuman terminalen

I dagarna två är Inlandsbanan och näringslivet i norr i fokus när centerpartiets riksdagsledamöter är på turné för att samla åsikter kring de regionalpolitiska frågor som partiet ska driva i riksdagen.

Deltagarna åkte med Fjälltåget till Storuman i söndags, den första nattågsresan på Inlandsbanan i modern tid. Under resan norrut var ämnet på agendan ”Behovet av konkurrenskraftiga kommunikationsmedel för ett levande inland”. Peter Ekholm, Inlandsbanan vd, Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget och Torgny Svensson, ordförande i Visit Vemdalen fick tillfälle att berätta om sina erfarenheter av tåg som transportmedel inom besöksnäringen och den framtida potentialen.

Senare under söndagen besökte de Hemvan/Tärnaby och destinationsbolaget där, en av aktörerna bakom Fjälltåget, diskussionerna om vikten av tillgänglighet för destinationsutveckling fortsatte.

På måndagen gick resan söderut igen med Trafikverkets konferensvagn. Under dagen gjordes bland annat besök vid NLC Storuman terminalen och Glesbygdsmedicinskt centrum. I Strömsund är det fokus på hur snabba och moderna kommunikationer kan bidra till kompetensförsörjning för inlandets industrier med besök på SCF Betongelement/Engcon/Attacus Betongelement.

–  Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods– och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgradering. Det är viktigt för mig som vd för Inlandsbanan att visa Sveriges riksdagspolitiker hur verkligheten ser ut och vilken utvecklingspotential vi ser. Det är också väldigt givande att kunna göra det utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med andra företag och aktörer i inlandet, säger Peter Ekholm.

Centerpartiets riksdagsledamöter på besök på Encon

På Engcon i Strömsund var ämnet för diskussion industrins behov av snabba och hållbara pendlingsmöjligheter för att säkra kompetensförsörjningen

ombord Snälltågets konferensvagn i samband med Fjälltåget
Diskussioner i Snälltågets restaurangvagn underFjälltågets färd längs Inlandsbanan. 

Fjälltåget på stationen i Storuman
Fjälltåget på stationen i Storuman för att hämta hem resenärer efter en veckas fjällvistelse. 

Ombord Snälltågets restaurangvagn på Fjälltågets resa till Storuman