Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
28 jun - 2016

Inlandsbanan till Almedalen 2016

I år bjuder vi in till två seminarier i Almedalen på Gotland: ”Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter” samt ”Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland?”

Redundans

Tågtrafiken spelar en avgörande roll i ett hållbart transportsystem. Ofta lyfts våra tätbefolkade storstadsområden fram som exempel. Men faktum är att tågtrafiken fyller en allt viktigare funktion för person- och godstransporter även i mer glesbefolkade delar av landet som till exempel Norrlands inland. Godstransporter förväntas öka med över 50 procent fram till år 2030 vilket kommer att ställa höga krav på transportsystemet. Inlandsbanan som går genom Sveriges mest råvarurika område där merparten av landets naturtillgångar finns, kan spela en allt viktigare roll i transportsystemet. Inlandsbanan löper dessutom parallellt med stambanan där det råder hård konkurrens om tillgängligheten. Med mycket små insatser kan bärigheten på Inlandsbanan öka så att den kan fungera som fullgott alternativ och därmed bidra till nödvändig kapacitetsökning.

Ökad tillgänglighet

Inlandet har utvecklats enormt med besöksnäringen som ny basnäring. Det har skapat nya möjligheter och krav på bättre infrastruktur. Med fungerande tågförbindelser får inlandets besöksnäring bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft.

Inlandsbanan vill bli ett naturligt alternativ för arbetspendling i norra Sverige. Den kraftigt växande besöksnäringen ger i dag helt nya förutsättningar att utveckla persontrafiken jämfört med när SJ 1992 lade ner verksamheten och tvingade pendlarna ta bussen. Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter.

Tid:

Tisdag 5 juli kl 15.00 - 15.20 Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland?

Tisdag 5 juli kl 15.30 - 16.15 : Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter

Plats: Region Västerbottens lokaler, Novgorodgränd 1, Visby

Båda seminarier streamas och kan ses direkt via regionvasterbotten.se

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan, 063 – 19 31 01,