Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
28 aug - 2019

Vi satsar på förnyelsebart bränsle

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan. Dels för sin egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda kunder hållbara person- och godstransporter, dels för att ta sitt ansvar för att nå de nationella miljömålen. I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon vara fossilfria 2020 pågår nu en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO.

Inlandsbanan AB är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka sina järnvägsfordon med HVO. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, idag mestadels på fossil diesel.

Första anläggningen står nu på plats i Östersund varifrån bolaget kan tanka både järnvägsfordon som landsvägsfordon. Leverantör av 50 m3 cisternen är Energifabriken som också levererar HVO-drivmedlet. I en kommande upphandling under 2019 så planeras ytterligare tankanläggningar längs Inlandsbanan och då i Mora, Sveg, Hoting, Storuman samt Arvidsjaur.

Etableringen av tankstationer för HVO innebär en successiv reducering av företagets nuvarande dieselanvändning som tidigare uppgått till cirka 500 m3/år. Genom en fullständig omställning till HVO skulle CO2-utsläppen minska med 1 430 000 kg.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, Infrastrukturchef, 070-324 50 11, mats.portinson@inlandsbanan.se