Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka

Inlandsbanan på plats i Almedalen

Måndagen den 29 juni bjuder vi in till seminarium i almedalen på gotland: Inlandsbanan future - för leveranssäkra transporter i framtiden.

Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges råvarurikaste regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar.

Inlandsbanan går genom råvarurika områden. Här finns merparten av Sveriges naturtillgångar, tillgångar som är beroende av tillgänglighet till säkra transporter. Det är transportkrävande råvarugrupper med en stor påverkan på transportsystemet. Inlandsbanan löper parallellt med stambanan där det råder hård konkurrens om tillgängligheten. Ett väl utbyggt transportsystem är ett krav och basbehov för att basindustrin ska kunna nå ut med sina produkter på ett konkurrenskraftigt sätt. Effektiviserade rätt använda transporter och nyttjandet av alternativa lösningar säkrar tillgängligheten och tillväxt, håller kostnaderna nere och leder till ökad expansion. Inlandsbanan är en befintlig transportsystemtillgång, med kapacitet som kan användas till att säkra upp näringens förutsättningar att tillvarata råvarupotentialen fullt ut. Vi lyfter blicken mot framtiden för att göra rätt satsningar där transportkapaciteter nyttjas på det sätt som bäst gynnar näringens och samhällets behov.

Tid: måndag 29 juni kl 10.00-12.00

Plats: Novgorodgränd 1, Visby

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Otto Nilsson, vd Inlandsbanan, 063 – 19 31 01,